Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny warsztat językowy - realizowany w języku angielskim 380-S2-2YHDTA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Cottrell S. (2013).The Study Skills Handbook, Palgrave Macmillan.

Gammidge M. (2004). Speaking Extra. A Resource Book of Multi-level Skills Activities, Cambridge University Press.

Harmer J., Rossner R. (1992). More than Words. Vocabulary for Upper-intermediate to Advanced Students Book, Essex: Longman.

Keizer K., Lindenberg S., Steg L. (2008). The Spreading of Disorder, Science, Vol. 322 (5908), pp. 1681-1685. [doi: 10.1126/science.1161405]

May P. (2015). First Trainer. Six Practice Tests with Answers, Cambridge University Press.

McCarthy M., O’Dell F. (2016). Academic Vocabulary in Use. Vocabulary reference and practice, Cambridge University Press.

McCarthy M., O’Dell F. (2017). English Vocabulary in Use, Upper-intermediate, Cambridge University Press.

Vince M. (2014). Language Practice for First. English Grammar and Vocabulary, Macmillan.

Vince M. (1998). Intermediate Language Practice, Oxford: Macmillan Heinemann English Language Teaching.

Wyatt R. (2002). First Certificate. Games and Activities, Pearson Education Limited.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Zna terminologię pedagogiczną w języku angielskim i umie się nią posłużyć. K_W07

2. Ma umiejętności językowe pozwalające na przetłumaczenie z języka polskiego na język angielski tekstu pedagogicznego. K_U15

3. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych lub prezentacji multimedialnych w języku angielskim, z wykorzystaniem różnych, samodzielnie dobranych ujęć teoretycznych i różnych źródeł. K_U17

4. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności językowych oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01

5. Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz krytycznie ocenić pracę zespołową. Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji oraz potrafi dokonać jej podsumowania. K_K04

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach, aktywność, prezentacja, kolokwium w formie testu

- student ma prawo do jednej nieobecności; pozostałe nieobecności powinny być zaliczone podczas konsultacji w trakcie dyżuru nauczyciela akademickiego

Zakres tematów:

1. Specjalistyczne słownictwo pedagogiczne w języku angielskim

2. Doskonalenie umiejętności poszukiwania, zarządzania i prezentacji treści naukowych w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

3. Analiza tekstów naukowych w języku angielskim z obszaru nauk społecznych

Metody dydaktyczne:

- analiza literatury

- analiza źródeł wtórnych (desk research)

- metody aktywizujące

- prezentacja

- dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala B123
co drugi piątek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala B123
Agata Butarewicz-Głowacka 23/26 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala B123
co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala B123
Agata Butarewicz-Głowacka 20/26 szczegóły
3 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala A208
Anna Młynarczuk-Sokołowska 25/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)