Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne koncepcje w pedagogice wczesnoszkolnej 380-WS2-2GMK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Każdy student zobowiązany jest do 90 % obecności na zajęciach. Każda nieobecność powinna być zaliczona w terminie 3 tygodni od daty nieobecności

Przedmiot kończy się egzaminem. Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest obecność na wykładach (90%). Egzamin obejmuje treści z wykładów i ćwiczeń. Aby zdać egzamin należy uzyskać 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Ustana forma zaliczenia egzaminu – student podpisuje się w protokole potwierdzając znajomość podpisanej oceny.

Zakres tematów:

W ramach wykładów przewiduje się realizację następujących zagadnień:

1. Zmiany w edukacji jako wyznacznik rozwoju i postępu

2. Wybrane współczesne prądy i kierunki pedagogiczne

3. Rzeczywistość szkolna – zarysowujące się tendencje (obniżenie wieku, zmiany programowe, kształcenie zintegrowane, ocenianie opisowe, ocenianie kształtujące)

4. Wybrane koncepcje edukacyjne o charakterze alternatywnym

5. Edukacja outdoorowa

6. Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej – potrzeba czy moda

7. Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji wczesnoszkolnej

8. Zmiana roli nauczyciela i społeczności osób uczących się

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
4 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala A209 (cwi)
Małgorzata Głoskowska-Sołdatow 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)