Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo diachroniczne 340-AS2-2DS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Steponavicius A. 2006. Diachronic Linguistics and Etymology. Białystok: Wydawnictwo UwB

2. Sergei Grinev-Griniewicz, Tatiana Skopiuk, Elwira Sorokina, Patricia Thomas. 2015. Foundations of Anthropolinguistics: Establishing lexical premises for exploring evolution of human mentality. LAP Lambert Academic Publishing.

3. Baugh, A. and T. Cable, 1978. A History of the English Language. London: Routledge

4. Beekes, R. 1995. Comparative Indo-European Linguistics. An Introduction. Amsterdam/Philadelphia. John Benjamins.

5. Cowdrey, Terry. 1998. An Introduction to Historical Linguistics. Auckland: OUP.

6. Malkiel. Y. 1993. Etymology. Cambridge: CUP.

7. Mallory J.P. and Adams D.Q. 2007. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe terminy i metody badań używane w językoznawstwie diachronicznym.

2. Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie rodzajów zmian językowych i analizy etymologicznej.

3. Student potrafi posługiwać się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa diachronicznego.

4. Student potrafi dokonać analizy etymologicznej wybranych leksemów przy pomocy słowników historycznych.

5. Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii języka, etymologii i onomastyki w pracy zawodowej (np. jako nauczyciel języka angielskiego lub tłumacz).

Metody i kryteria oceniania:

test pisemny (w roku akademickim 2022/2023 test odbędzie się online na platofrmie Eduportal)

Zakres tematów:

- Kierunki i historia badań w językoznawstwie diachronicznym;

- badania porównawcze i rodziny języków;

- język praindoeuropejski - charakterystyka, miejsce występowania, rozwój;

- rodzaje i przyczyny zmian językowych, charakterystyka poszczególnych typów zmian.

- analiza etymologiczna,

-onomastyka (nazwy własne jako źródło informacji o historii i kulturze miejsc i społęczności)

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Agata Rozumko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)