Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna 340-PS2-1TI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Cyrek B., Media społecznościowe - nowa przestrzeń nauki, "Kognitywistyka i Media w Edukacji" 2016, nr 2, s. 45-56.

Cox J., Microsoft Word 2010. Krok po kroku, Gliwice 2012.

Edney A., PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk 2005, Wydawnictwo Helion 2011.

Freedman J., Microsoft Word 2013, 2013.

Gwiazda-Rzepecka B., Bezpieczeństwo a media społecznościowe, w: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. 6, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, 2018, s. 84-100.

Herma M., Globalne ociemnienie, "Polityka" 2019, nr 39.

Lambert J., Microsoft Word 2016: krok po kroku, przeł. M. Włodarz, Warszawa 2016.

Lambert J.,Frye C., Microsoft office 2016: krok po kroku, przeł. L. Biolik, Warszawa 2016.

Woźniak-Zapór M., Sorkowska-Cieślak K., Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury, Kraków 2018.

Strony internetowe:

Microsoft365

Efekty uczenia się:

KA7_KOR1

KA7_KOR2

KA7_UWOU1

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują zaliczenie po wykonaniu zadań praktycznych. Dopuszcza się jedną nieobecność.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie.

2. Naukowe, elektroniczne bazy danych. Źródła UwB oraz ogólnodostępne.

3. Naukowe, elektroniczne bazy danych. Źródła UwB oraz ogólnodostępne, cz. II. Tworzenie bibliografii i przypisów w publikacjach anglojęzycznych.

4. Tworzenie bibliografii i przypisów w publikacjach anglojęzycznych, cz. II. Narzędzia OCR.

5. Bezpieczeństwo w sieci. Cenzura w Internecie.

6-7. Aplikacje mobilne służące do nauki. Prezentacje studentów.

8. Tworzenie stron internetowych. Zakończenie.

Metody dydaktyczne:

wykład, pogadanka, "burza mózgów", dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 54
Wiktor Gardocki 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)