Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa z geometrią analityczną 420-IS1-1ALG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. L. Jeśmianowicz, J. Łoś, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 1976.

2. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, definicja twierdzenia wzory, GiS, Wrocław 2002.

3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, przykłady i zadania, GiS, Wrocław 2002.

4. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza Gis, 2008

5. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza Gis, 2008

Efekty uczenia się:

1. Rozumie konstrukcje i własności ciała liczb zespolonych – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności w trakcie zajęć.

2. Umie wykonywać działania na liczbach zespolonych w postaci ogólnej i w postaci trygonometrycznej i prowadzić proste rozumowania dotyczące liczb zespolonych – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności w trakcie zajęć.

3. Zna podstawy arytmetyki modularnej – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności w trakcie zajęć.

4. Umie wykonywać działania w pierścienie wielomianów nad dowolnym ciałem – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności w trakcie zajęć.

5. Umie dodawać, mnożyć macierze oraz znajdować macierz odwrotną do danej macierzy kwadratowej i stosować aparat macierzowy do rozwiązywania problemów – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności w trakcie zajęć.

6. Umie rozwiązywać układy równań liniowych metodą eliminacji Gaussa i ze wzorów Cramera – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności w trakcie zajęć.

7. Umie rozwiązywać przykłady dotyczące iloczynu wektorowego – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów. Z każdego kolokwium należy uzyskać co najmniej 51% punktów.

W przypadku nauczania zdalnego weryfikacja efektów uczenia się odbędzie się przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie EduPortal.

Opuszczenie przez studenta więcej niż 6 godzin ćwiczeń (20% zajęć) bez usprawiedliwienia stanowi podstawę do ich niezaliczenia.

Zakres tematów:

Algebra liniowa z geometrią analityczną: Podstawowe struktury algebraiczne: ciała, grupy i pierścienie. Konstrukcja i własności ciała

liczb zespolonych. Arytmetyka modularna. Pierścienie wielomianów nad dowolnym pierścieniem. Algebra macierzy. Wyznaczniki-ich

określenie, własności i zastosowania. Układy równań liniowych i rząd macierzy. Metoda eliminacji Gaussa i wzory Cramera.

Przestrzenie liniowe. Przekształcenia liniowe. Afiniczna przestrzeń euklidesowa. Geometria analityczna wielowymiarowa. Iloczyn

wektorowy i jego zastosowania.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe, prace domowe, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 2002
Robert Jankowski 24/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 2004
Robert Jankowski 24/ szczegóły
3 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 2004
Robert Jankowski 25/ szczegóły
4 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 2008
Robert Jankowski 25/ szczegóły
5 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 2012
Robert Jankowski 25/ szczegóły
6 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 2004
Ewa Schmeidel 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)