Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Repetytorium z matematyki 420-IS1-1REM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Zna i rozumie podstawowe wiadomości z zakresu logiki, teorii mnogości i funkcji elementarnych - ciągła obserwacja pracy studenta, prace domowe lub wejściówki.

Posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów oraz językiem teorii mnogości - ciągła obserwacja pracy studenta, prace domowe lub wejściówki.

Umie dowodzić proste twierdzenia metodą indukcji matematycznej - ciągła obserwacja pracy studenta, prace domowe.

Potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne w zakresie funkcji elementarnych, sporządza wykresy tych funkcji i opisuje ich własności - ciągła obserwacja pracy studenta, prace domowe lub wejściówki.

Rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe, wielomianowe, wymierne - ciągła obserwacja pracy studenta, prace domowe lub wejściówki.

Rozwiązuje proste problemy dotyczące ciągów liczbowych - ciągła obserwacja pracy studenta, prace domowe lub wejściówki.

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - KA6_UU1.

Wykazuje odpowiednią postawę niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym. KA6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu jest na podstawie aktywności studenta na zajęciach oraz wejściówek lub prace domowe. Opuszczenie więcej niż 4 godz. ćwiczeń, bez usprawiedliwienia stanowi podstawę do niezaliczenia zajęć.

Skala ocen:

niedostateczny - do 50,99% punktów możliwych do zdobycia,

dostateczny - od 51% do 60,99% punktów,

dostateczny plus - od 61% do 70,99% punktów,

dobry - od 71% do 80,99% punktów

dobry plus - od 81% do 90,99% punktów,

bardzo dobry - od 91% punktów.

Zakres tematów:

1. Elementy logiki, kwantyfikatory.

2. Zbiory liczbowe, elementy teorii mnogości.

3. Zasada indukcji matematycznej.

4. Podstawowe funkcje, ich własności i wykresy, działania na funkcjach.

5. Funkcje trygonometryczne i ich własności.

6. Własności potęg, funkcja potęgowa, funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe, wzory Viete’a.

7. Wielomiany, równania i nierówności wielomianowe, twierdzenie Bezoute’a. 8. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna.

9. Funkcje wymierne.

10. Ciągi liczbowe, ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny, obliczanie granic ciągów.

11. Badanie przebiegu zmienności funkcji, elementy rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.

12. Elementy kombinatoryki, symbol Newtona, dwumian Newtona.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia rachunkowe, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 2004
Jarosław Kotowicz 24/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 2002
Jarosław Kotowicz 24/ szczegóły
3 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 2002
Robert Jankowski 25/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 2006
Jarosław Kotowicz 25/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 2008
Robert Jankowski 25/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 2012
Robert Jankowski 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)