Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia 450-ZN1-1MIK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ekonomia ogólna, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013 - dostępny Ibuk Libra

3. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2022

4. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016 - dostępny Ibuk Libra

Literatura uzupełniająca

1. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2020 - dostępny Ibuk Libra

2. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2017

3. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

4. Zalega T., Mikroekonomia, Wyd. Nauk. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2016 - dostępny Ibuk Libra

Efekty uczenia się:

Wszystkie efekty przewidziane do realizacji w ramach wykładów sprawdzane są w czasie egzaminu pisemnego, efekty 1MIK_W01 oraz 1MIK_W02

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych (2 pyt. po 5 pkt) i zamkniętych (10 pyt. po 1 pkt). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Aby uzyskać pozytywną ocenę, należy zdobyć min. 51% punktów.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych w ramach przedmiotu są zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r. (z poźn. zm.)

Istnieje możliwość podwyższenia oceny z egzaminy o pół oceny przez studentów, którzy uzyskali z ćwiczeń ocenę dobrą z plusem lub o jedną ocenę, w przypadku uzyskania z ćwiczeń oceny bardzo dobrej. Zasada ta działa przy uzyskaniu min. 51% pkt z egzaminu.

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii. Podmioty działalności gospodarczej

Temat 2. Teoria wyboru konsumenta

Temat 3. Teoria równowagi rynkowej

Temat 4. Teoria produkcji. Efektywność, postęp techniczny

Temat 5. Zagadnienie optimum ekonomicznego przedsiębiorstwa

Temat 6. Rynki czynników wytwórczych

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point, pierwszy stacjonarny, następne w trybie synchronicznym (platforma EduPortal).

I. Forma synchroniczna:

Zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie synchronicznej (tj. zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).

Student ma możliwość odbycia konsultacji u prowadzącego wykład (w trybie stacjonarnym lub zdalnym). Terminy konsultacji dostępne na karcie prowadzącego w USOS.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 302
Ewa Gruszewska 67/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)