Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka wodno-ściekowa 320-ES1-2GWS
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Chełmicki W. Woda Zasoby, degradacja, ochrona. PWN Warszawa, 2012

2. Aktualne rozporządzenia Ministra Środowiska i Ministra Zdrowia

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi wskazać technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków komunalnych (KP6_WG2).

2. Student potrafi wymienić rodzaje odpadów wytwarzany w trakcie oczyszczania ścieków i sposoby ich zagospodarowania (KP6_WG2).

2. Student identyfikuje podstawowe związki pomiędzy aktywnością gospodarczą człowieka a stanem środowiska wodnego (KA6_KK2).

Sposoby weryfikacji:

Konsultacje (KP6_WG2, KA6_KK2)

Sprawozdania (KP6_WG2)

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia następuje poprzez uczestnictwo w zajęciach terenowych i zaliczenie sprawozdań.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zakres tematów:

1. Praktyczne i teoretyczne aspekty funkcjonowania komunalnej oczyszczalni ścieków w Sokółce.

2. Praktyczne i teoretyczne aspekty funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Sokółce i Białymstoku (SUW Pietrasze).

Metody dydaktyczne:

1. Wizyty na stacjach uzdatniana wody (Sokółka, Białystok-Pietrasze) i oczyszczalni ścieków (Sokółka)

2. Konsultacje.

3. Wykonanie sprawozdań z wizyt zgodnie z instrukcjami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 10:15, sala zaj-ter
Magdalena Grabowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)