Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 2 360-MF2-2SMG2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Grupa 1:

Literatura zgodna z tematyką prac magisterskich, zalecana indywidualnie przez promotorów, w tym:

1. M. Adler, P. van Moerbeke, P. Vanhaecke, Algebraic Integrability, Painleve Geometry and Lie algebras, Springer, 2004.

2. D. A. McQuarrie, Matematyka dla przyrodników i inżynierów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

3. A. Palczewski, Równania różniczkowe zwyczajne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2004.

4. U. Foryś, Matematyka w biologii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2005.

Grupa 2:

Literatura zgodna z tematyką prac magisterskich, zalecana indywidualnie przez promotorów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wygłoszonych referatów (ocenie podlegać będzie sposób prezentacji, materiał przedstawiany, zrozumienie tematu, posiadana wiedza z wybranego zagadnienia, dobór literatury, itp.) oraz aktywności w dyskusjach.

Obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu w Białymstoku i wewnętrznymi przepisami Wydziału Matematyki.

Zakres tematów:

Grupa 1:

Treść zajęć (wybrane działy matematyki i ich zastosowania) - tematy zgodne z tematyką prac magisterskich, w tym:

1. Rozmaitość Poissona, przykłady.

2. Układy całkowalne, w szczególności układy hamiltonowskie, bi-hamiltonowskie, np. sieć Tody, model Lotki-Volterry i jego uogólnienia, system KM (system Volterry).

3. Algebry Liego, r-nawias, zastosowanie w układach całkowalnych.

4. Przykłady zastosowań równań różniczkowych i różnicowych w modelach biologicznych i ekonomicznych (modele zatrudnienia, model stopy procentowej w systemie depozytowym itp.).

Grupa 2:

Tematy zgodne z tematyką prac magisterskich.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:45 - 10:15, sala 3011
Alina Dobrogowska 5/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:45 - 10:15, sala 3010
Tomasz Brzeziński 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)