Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prognozowanie procesów ekonomicznych 330-ES2-2PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2012.

2. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa

2008.

3. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie, Wydawnictwo Nieoczywiste, Kraków 2022.

4. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

3. Bazy danych (gpw, eurostat, gus, nbp.pl).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPE_W01 - weryfikacja na podstawie zadań rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń,

2PPE_W02 - weryfikacja na podstawie zadań rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń,

UMIEJĘTNOŚCI:

2PPE_U01 - weryfikacja na podstawie zadań rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń, projektu wykonywanego w grupach i zadanie podsumowujące.

2PPE_U02 - weryfikacja na podstawie zadań rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń, projektu wykonywanego w grupach i zadanie podsumowujące

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPE_K01 - weryfikacja na podstawie projektu wykonywanego w grupach

2PPE_K02 - weryfikacja na podstawie projektu wykonywanego w grupach i zadanie podsumowujące.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: Ocena na podstawie systemu punktowego obejmującego:

- zadania rozwiązywane w trakcie zajęć - 12x2pkt=24 pkt

- projekt (praca grupowa) - 10 pkt

- zadanie podsumowujące - 16 pkt

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 51% punktów (26 pkt).

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy zaliczenia uwzględniającej osoby ze szczególnymi potrzebami.

Dopuszczalne 2 nieobecności, pozostałe wymagają zaliczenia na konsultacjach.

Skala ocen:

0-25 punktów - 2,0

26-30 punktów - 3,0

31-35 punktów - 3,5

36-40 punktów - 4,0

41-45 punktów - 4,5

46-50 punktów - 5,0

Zakres tematów:

Wprowadzenie do prognozowania. Podstawowe pojęcia.

Pozyskiwanie danych - źródła, możliwości, ograniczenia.

Szeregi czasowe – pojęcie, dekompozycja.

Metody prognozowanie w oparciu o szeregi czasowe.

Metody heurystyczne prognozowania

Prognozy ostrzegawcze.

Prognozowanie w oparciu o modele ekonometryczne.

Zastosowanie prognozowania w przedsiębiorstwach.

Scenariusze.

Zastosowanie metod prognozowania - przedstawienie wyników projektów.

Zadanie podsumowujące.

Metody dydaktyczne:

Zadania rozwiązywane w programie Excel, praca grupowa - wykonanie prognozy poznanymi metodami, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 132
Paweł Piątkowski 20/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 132
Paweł Piątkowski 21/ szczegóły
3 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 132
Paweł Piątkowski 20/ szczegóły
4 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 132
Paweł Piątkowski 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)