Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne I 330-MS1-1TEI1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P. Rudnicka, Gotowość wobec technologii, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021

2. M. Pańkowska (eds.), Economics and management in information technology context, Katowice, Publishing House of the University of Economics, 2017

3. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

4. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2016.

5. https://support.microsoft.com/

Literatura uzupełniająca:

1. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage

2. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

Efekty uczenia się:

1TEI1__UW1 kolokwium, praca indywidualna i zespołowa, praca projektowa KP6_UW2

1TEI1__UK1 praca indywidualna i zespołowa, praca projektowa KP6_UK1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1TEI1__KK1 kolokwium, praca projektowa KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się.

Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

praca projektowa, praca grupowa, rozwiązywanie zadań, aktywność, kolokwium.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, wykonanie pracy projektowej, rozwiązywanie zadań i uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy praktycznej przy komputerze wykorzystujące oprogramowanie MS OFFICE - 51% z kolokwium, oraz 51% z łącznej ilości punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich pozostałych form.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Rozwiązywanie zadań wykorzystujących oprogramowanie MS OFFICE w ramach następujących tematów:

Wprowadzenie do zagadnień z technologii informacyjnych

Podstawowe operacje w edytorze tekstu Word

Elementy graficzne w dokumentach MS Word

Praca z wzorami w MS Word

Edycja długiego dokumentu w MS Word

Korespondencja seryjna w edytorze tekstu Word

Podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego MS Excel

Zadania - funkcje zagnieżdżone MS Excel

Kosztorys projektu badawczego

Automatyzacja pracy w MS Excel

Wykonanie projektu

Wykorzystanie sieci Internet

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, praca projektowa, praca grupowa/rozwiazywanie zadań, aktywność, kolokwium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 132
Angelika Andrzejczyk 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)