Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia cz. 1 330-ES1-1MIK1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

w części A

Efekty uczenia się:

Kolokwium:

efekty: 1MIK1_W01, 1MIK1_W02

Ocena aktywności, uczestnictwo w dyskusji:

efekty: 1MIK1_W01, 1MIK1_W02, 1MIK1_U01, 1MIK1_U02, 1MIK1_K01, 1MIK1_K02

Prace domowe: 1MIK1_U01, 1MIK1_U02

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium (pytania otwarte i zamknięte, zadania: 20 pkt), aktywność studenta na zajęciach i uczestnictwo w dyskusji (8 pkt), prace domowe (2 pkt).

dst: 16 – 18 pkt. i zaliczone kolokwium

dst+: 18,25 – 21 pkt.

db: 21,25 – 24 pkt.

db+: 24,25 – 27 pkt.

bdb: 27,25 – 30 pkt.

Wymagana jest obecność studenta na ćwiczeniach. Każda nieobecność powyżej 1 powinna być usprawiedliwiona i zaliczona u nauczyciela na konsultacjach.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zakres tematów:

Temat 1. Obszar zainteresowań ekonomii

Ekonomia a inne nauki

Podmioty gospodarcze i ich cele

Model homo oeconomicus

Problem wyboru ekonomicznego i koszt alternatywny

Analiza krzywej transformacji

Temat 2. Elementy rynku

Analiza popytu rynkowego

Graniczna cena

Elastyczności popytu i ich znaczenie

Analiza podaży rynkowej

Elastyczności podaży

Temat 3. Równowaga rynkowa

Istota dostosowań rynkowych (teoremat pajęczyny)

Optimum Pareto

Skutki nierównowagi rynkowej

Temat 4. Podstawy analizy zachowania konsumenta

Użyteczność całkowita i krańcowa

Prawa Gossena i ich interpretacja

Użyteczność a popyt

Wybór i nadwyżka konsumenta.

Temat 5. Równowaga konsumenta

Preferencje konsumenta i krzywa obojętności

Analiza linii budżetu

Równowaga konsumenta i jej zmiany

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, prac domowych, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne w Katedrze Ekonomii Politycznej WEiF UwB.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 204
Anna Protasiewicz 24/23 szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 204
Anna Protasiewicz 26/ szczegóły
3 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 204
Anna Protasiewicz 20/ szczegóły
4 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 204
Anna Protasiewicz 27/ szczegóły
5 co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 204
Anna Protasiewicz 13/ szczegóły
6 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 204
Anna Protasiewicz 27/ szczegóły
7 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 201
Karolina Trzaska 24/ szczegóły
8 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 205
Karolina Trzaska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)