Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menedżerska 330-EN2-1EME
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. W. F. Samuelson.,S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

2. L. M. Froem, B. T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. ST. Piocha., R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

4. J. Jankiewicz, Ekonomia menedżerska, zbiór zadań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2022.

5. A. Solek, Optymalne decyzje: ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

6. I. Ostoj, R. Żelazny, M. Tusińska, J. Włodarczyk, A. Grabowski, Ekonomia menedżerska : problemy decyzyjne w studiach przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.

7. P. A. Samuelson. W. D., Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

8. Christopher R. Thomas and William F. Shughart II, The Oxford handbook of managerial economics, Oxford University Press, Oxford 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EME_W01 egzamin końcowy, udział w dyskusji na wykładzie

1EME_W02 egzamin końcowy, udział w dyskusji na wykładzie

1EME_W03 egzamin końcowy, udział w dyskusji na wykładzie

1EME_W04 egzamin końcowy, udział w dyskusji na wykładzie

1EME_W05 udział w dyskusji na wykładzie

1EME_U01 udział w dyskusji na wykładzie

1EME_U02 udział w dyskusji na wykładzie

1EME_K01 judział w dyskusji na wykładzie

1EME_K02 udział w dyskusji na wykładzie

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń, 4 pytania opisowe oceniane 0-5 punktów każde.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń. Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 51% punktacji maksymalnej.

Zakres tematów:

Treści wykładu:

1. Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej

2. Podejmowanie decyzji gospodarczych

3. ustalanie cen

4. Rola analizy popytu w podejmowaniu decyzji menedżerskich

5. Decyzje menedżerskie w procesie produkcji

6. Analiza kosztów

7. Podejmowanie decyzji na rynku wolnokonkurencyjnym

8. Czysty monopol

9. Konkurencja monopolistyczna

10. Oligopol

11. Konkurencja cenowa w warunkach oligopolu

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 301
Henryk Wnorowski 64/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)