Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ekonomiczna 330-ES2-1PSE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Gąsiorowska A. (2014). Psychologiczne Znaczenie Pieniędzy. Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kahneman D. (2012). Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina

Niesiobędzka. M. (2013). Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania. Warszawa: Scholar.

Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka. Warszawa: Difin.

Zak, P.J. (2004). Neuroeconomisc. The Royal Society, No. 359, s. 1737-1748.

Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Ariely, D. (2009). Potęga irracjonalności. Wocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Niesiobędzka, M. (2006). Społeczna świadomość podatków. Czy potrafimy przypomnieć sobie jakie podatki musieliśmy zapłacić? Optimum. Studia Ekonomiczne,1, 95-104

Sokołowska, J. (2005). Psychologia decyzji ryzykownych. Warszawa: Academica

Tyszka, T. Zaleśkiewicz (2001). Racjonalność decyzji. Warszawa: PWE.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2013). Postawy Wobec Pieniędzy. Pomiar-struktura-determinanty. Warszawa: Wydawnictwo Diffin

Efekty uczenia się:

1PSE_W01 - egzamin pisemny test

1PSE_W02 - egzamin pisemny test

1PSE_W03 - egzamin pisemny test

1PSE_W04 - egzamin pisemny test

1PSE_K01 - egzamin pisemny test

1PSE_K02 - egzamin pisemny test

Metody i kryteria oceniania:

test [pisemny, zaliczenie po uzyskaniu 51% ogólnej liczny punktów ]

Zakres tematów:

1. Psychologia ekonomiczna jako dziedzina badań podstawowych i stosowanych.

2.Dziedziny pokrewne psychologii ekonomicznej: ekonomia eksperymentalna, ekonomia behawioralna i finanse behawioralne, neuroekonomia.

3. Oczekiwania ekonomiczne, optymizm i pesymizm konsumentów.

4. Racjonalność i nieracjonalność zachowań ekonomicznych. Paradoksy racjonalności.

5. Dualistyczna natura pieniądza.

6. Percepcja pieniądza i złudzenie pieniądza. Postawy wobec pieniędzy i ich pomiar.

7.Oszczędzanie, teorie oszczędzania, motywy i funkcje oszczędzania, badania nad oszczędzaniem gospodarstw domowych.

8.Psychologia zachowań podatników, złożoność podatków i jej konsekwencje, normatywne i deontologiczne ujęcie sprawiedliwości podatków, modele oszustw podatkowych.

9.Socjalizacja ekonomiczna, teoretyczne ramy analizy rozwoju ekonomicznego, czynniki wpływające na proces socjalizacji ekonomicznej.

10. Przedsiębiorczość – ujęcie psychologiczne.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 301
Małgorzata Niesiobędzka 107/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)