Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 340-AG1-3SEM3
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Bańko M., Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa 2001

Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1993.

Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń 1982.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2002 (lub inne wyd.).

Leski, Kazimierz (1912-2000).: Zasady budowy tezaurusów / Kazimierz Leski ; Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej. Warszawa : OIN PAN, 1978.

Miodunka, Władysław (1945- )..: Podstawy leksykologii i leksykografii / Władysław Miodunka. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

Miodunka W., Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.

Piotrowski T., Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994.

Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001.

Tokarski R., Struktura pola znaczeniowego, Warszawa 1984.

Żmigrodzki P., Słowo – słownik – rzeczywistość. Z zagadnień leksykografii i metaleksykografii, Kraków 2008.

Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2009 (wyd. III)

Litosseliti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London/New York: Continuum.

Teubert, Wolfgang and Anna Cermakova. 2004. Corpus Linguistics. A Short Introduction. London/New York: Continuum.

Bell, Judith. 2005. Doing Your Research Project. A Guide for First-Time Researchers in Education, Health and Social Science. Open University Press.

Dawson, Catherine. 2002. Practical Research Methods. A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects. Cromwell Press, Trowbridge Wiltshire

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W03 K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, , K_W07, K_W09, K_W12

K_U01,K_U02, K_U03, K_U05, K_U14, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13

K_K05, K_K04, K_K01, K_K07, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na seminariach i terminowe wypełnianie zadań cząstkowych (w tym ukończenie pierwszego rozdziału pracy do końca semestru zimowego) oraz ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie.

Zakres tematów:

1. Podstawy przekładoznawstwa

2. Podstawy leksykografii

3. Typologia słowników

4. Terminografia branżowa i dziedzinowa

5. Wykorzystywanie komputerowych narzędzi korpusowych

6. Nauczanie języka do celów ogólnych i specjalistycznych

Metody dydaktyczne:

prezentacja, prezentacje multimedialne, praca warsztatowa, analiza, tekstu, dyskusja, praca w grupach, konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 12A
Krzysztof Puławski 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)