Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA-pisanie akademickie 3 340-AR1-3PWR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Schenck, M.J. (1988). Read, Write, Revise. A Guide to Academic Writing. New York: St. Martin’s Press.

Swales, J. and Feak, Ch. (1994). Academic Writing for Graduate Students. The University of Michigan Press.

Taylor, G. (1989). The Student’s Writing Guide. Cambridge University Press.

Morley, J., Doyle J.P. and I. Pople (2021). University Writing Course. Express Publishing.

Evans, V. (2000). Successful Writing Proficiency. Express Publishing.

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi wykorzystać informacje zawarte w innych tekstach w poszanowaniu praw autorskich i zachowując wszelkie wymagania techniczne.

2. Student potrafi samodzielnie przygotować dłuższe pisemne wypowiedzi akademickie.

3. Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki języka angielskiego.

4. Student potrafi skonstruować poprawny pod względem językowym, logiczny, spójny i dobrze uzasadniony ‘argumentative essay’

5. Student potrafi posługiwać się aparatem naukowym.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje ocenę za każdy pisany na zajęciach esej. Oceny ze wszystkich esejów brane są pod uwagę w wyliczaniu średniej. Student ma prawo zrezygnować z pisania jednego eseju w semestrze (1 niebecność przy 2 zajęciach tygodniowo). Wszystkie pozostałe są obowiązkowe.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia społeczne, polityczne oraz kulturowe.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 9
co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 9
Małgorzata Jarmołowicz-Dziekońska 9/ szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 1D
Vitaly Tur 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)