Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka kontrastywna polsko-angielska 340-AS1-3PHO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Sobkowiak, W. English Phonetics for Poles, Bene NAti, 1996.

2. Porzuczek, A., Rojczyk A., Arabski, J. Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

3. Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe zagadnienia interferencji poslko-angielskiej

2. Student potrafi odróżnić percepcyjne kwestie związane z interferencją polsko-angielską

3. Student potrafi zaprezentować artykulacyjne kwestie związane z interferencją polsko-angielską.

Metody i kryteria oceniania:

1. Test pisemny obejmujący zagadninia omawiane na zajęciach; 60% oceny końcowej

2. Przygotowanie oraz udział w zajęciach: 40 % oceny końcowej

Skala ocen:

51-60% – 3.0 (dostateczny)

61-70% – 3.5 (dostateczny plus)

71-80% – 4.0 (dobry)

81-90% – 4.5 (dobry plus)

91-100% – 5.0 (bardzo dobry)

Zakres tematów:

1. Porównanie i zestawienie samogłosek polskich i angielskich: wysokich, średnich, niskich

2. Interferencja dotycząca angielskich dyftongów: dyftongi do /ɪ/, dyftongi do /ʊ/, dyftongi do /ə/

3. Porównanie i zestawienie spółgłosek polskich i angielskich: zwar, Fricatives, Affricates, płynne

4. Interferencja związana z akcentem wyrazowym.

5. Interferencja związana z rytmem.

6. Interferencja związana z dźwięcznością.

7. Interferencja związana z palatalizacją.

8. Interferencja związana z nasalizacją.

9. Interferencja związana z intonacją: w ogóle, w zdaniach oznajmujących, w pytaniach

10. Nieprzystawalność pisowni i wymowy w języku angielskim

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Citko 16/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Citko 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)