Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka kontrastywna polsko-angielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3PHO
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka kontrastywna polsko-angielska
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Założeniem kursu jest zwrócenie uwagi na podstawowe zagadnienia zwiazane z interferencją polsko-angielską, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Kurs sygnalizujący problemy interferencji polsko-angielskiej z odniesienim teoretycznym oraz praktycznym.

Pełny opis:

1. Porównanie i zestawienie samogłosek polskich i angielskich: wysokich, średnich, niskich

2. Interferencja dotycząca angielskich dyftongów: dyftongi do /ɪ/, dyftongi do /ʊ/, dyftongi do /ə/

3. Porównanie i zestawienie spółgłosek polskich i angielskich: zwar, Fricatives, Affricates, płynne

4. Interferencja związana z akcentem wyrazowym.

5. Interferencja związana z rytmem.

6. Interferencja związana z dźwięcznością.

7. Interferencja związana z palatalizacją.

8. Interferencja związana z nasalizacją.

9. Interferencja związana z intonacją: w ogóle, w zdaniach oznajmujących, w pytaniach

10. Nieprzystawalność pisowni i wymowy w języku angielskim

Literatura:

1. Sobkowiak, W. English Phonetics for Poles, Bene NAti, 1996.

2. Porzuczek, A., Rojczyk A., Arabski, J. Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

3. Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe zagadnienia interferencji poslko-angielskiej

2. Student potrafi odróżnić percepcyjne kwestie związane z interferencją polsko-angielską

3. Student potrafi zaprezentować artykulacyjne kwestie związane z interferencją polsko-angielską.

Metody i kryteria oceniania:

1. Test pisemny obejmujący zagadninia omawiane na zajęciach; 60% oceny końcowej

2. Przygotowanie oraz udział w zajęciach: 40 % oceny końcowej

Skala ocen:

51-60% – 3.0 (dostateczny)

61-70% – 3.5 (dostateczny plus)

71-80% – 4.0 (dobry)

81-90% – 4.5 (dobry plus)

91-100% – 5.0 (bardzo dobry)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Citko
Prowadzący grup: Michał Citko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Kurs sygnalizujący problemy interferencji polsko-angielskiej z odniesienim teoretycznym oraz praktycznym.

Pełny opis:

1. Porównanie i zestawienie samogłosek polskich i angielskich: wysokich, średnich, niskich

2. Interferencja dotycząca angielskich dyftongów: dyftongi do /ɪ/, dyftongi do /ʊ/, dyftongi do /ə/

3. Porównanie i zestawienie spółgłosek polskich i angielskich: zwar, Fricatives, Affricates, płynne

4. Interferencja związana z akcentem wyrazowym.

5. Interferencja związana z rytmem.

6. Interferencja związana z dźwięcznością.

7. Interferencja związana z palatalizacją.

8. Interferencja związana z nasalizacją.

9. Interferencja związana z intonacją: w ogóle, w zdaniach oznajmujących, w pytaniach

10. Nieprzystawalność pisowni i wymowy w języku angielskim

Literatura:

1. Sobkowiak, W. English Phonetics for Poles, Bene NAti, 1996.

2. Porzuczek, A., Rojczyk A., Arabski, J. Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

3. Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Uwagi:

1. Test pisemny obejmujący zagadninia omawiane na zajęciach; 60% oceny końcowej

2. Przygotowanie oraz udział w zajęciach: 40 % oceny końcowej

Skala ocen:

51-60% – 3.0 (dostateczny)

61-70% – 3.5 (dostateczny plus)

71-80% – 4.0 (dobry)

81-90% – 4.5 (dobry plus)

91-100% – 5.0 (bardzo dobry)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Citko
Prowadzący grup: Michał Citko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Kurs sygnalizujący problemy interferencji polsko-angielskiej z odniesienim teoretycznym oraz praktycznym.

Pełny opis:

1. Porównanie i zestawienie samogłosek polskich i angielskich: wysokich, średnich, niskich

2. Interferencja dotycząca angielskich dyftongów: dyftongi do /ɪ/, dyftongi do /ʊ/, dyftongi do /ə/

3. Porównanie i zestawienie spółgłosek polskich i angielskich: zwar, Fricatives, Affricates, płynne

4. Interferencja związana z akcentem wyrazowym.

5. Interferencja związana z rytmem.

6. Interferencja związana z dźwięcznością.

7. Interferencja związana z palatalizacją.

8. Interferencja związana z nasalizacją.

9. Interferencja związana z intonacją: w ogóle, w zdaniach oznajmujących, w pytaniach

10. Nieprzystawalność pisowni i wymowy w języku angielskim

Literatura:

1. Sobkowiak, W. English Phonetics for Poles, Bene NAti, 1996.

2. Porzuczek, A., Rojczyk A., Arabski, J. Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

3. Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Uwagi:

1. Test pisemny obejmujący zagadninia omawiane na zajęciach; 60% oceny końcowej

2. Przygotowanie oraz udział w zajęciach: 40 % oceny końcowej

Skala ocen:

51-60% – 3.0 (dostateczny)

61-70% – 3.5 (dostateczny plus)

71-80% – 4.0 (dobry)

81-90% – 4.5 (dobry plus)

91-100% – 5.0 (bardzo dobry)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)