Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA Pisanie akademickie 3 340-AS1-3PWR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Schenck, M.J. (1988). Read, Write, Revise. A Guide to Academic Writing. New York: St. Martin’s Press.

Swales, J. and Feak, Ch. (1994). Academic Writing for Graduate Students. The University of Michigan Press.

Taylor, G. (1989). The Student’s Writing Guide. Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi wykorzystać informacje zawarte w innych tekstach w poszanowaniu praw autorskich i zachowując wszelkie wymagania techniczne.

2. Student potrafi samodzielnie przygotować dłuższe pisemne wypowiedzi akademickie.

3. Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki języka angielskiego.

4. Student potrafi skonstruować poprawny pod względem językowym, logiczny, spójny i dobrze uzasadniony ‘argumentative essay’

5. Student potrafi posługiwać się aparatem naukowym.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje ocenę za każdy pisany na zajęciach esej. Oceny ze wszystkich esejów brane są pod uwagę w wyliczaniu średniej. Student ma prawo zrezygnować z pisania jednego eseju w semestrze. Wszystkie pozostałe są obowiązkowe. W przypadku nieobecności, student ma obowiązek uzgodnić z prowadzącym termin odpracowywania zajęć.

Zakres tematów:

Tematy esejów są przedstawiane ss na początku każdej sesji pisania; obejmują one tematy dotyczące społecznych, politycznych, kulturowych problemów współczesnego świata

1. Wprowadzenie

2. Znaczenie krytycznego myślenia

3. Czym jest teza i blueprint

4. Jak napisać dobry esej argumentacyjny

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna studenta na zajęciach poprzedzona lekturą w domu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 9
co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 9
Anna Dziok 19/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 1D
Vitaly Tur 18/ szczegóły
3 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 1D
Vitaly Tur 16/ szczegóły
4 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 9
co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 9
Anna Karczewska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)