Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura amerykańska 340-AS1-3SAM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Attebery, Brian. The Fantasy Tradition in American Literature. From Irving to Le Guin. Bloomington: Indiana UP, 1980.

Attebery, Brian. Strategies of Fantasy. Bloomington: Indiana UP, 1992.

Clute, John and John Grant (eds.) The Encyclopedia of Fantasy. London: Orbit, 1997.

James, Edward and Farah Mendlesohn (eds.) The Cambridge Companion to Fantasy Literature. Cambridge: Cambridge UP, 2012.

Mathews, Richard. Fantasy. The Liberation of Imagination. New York: Routledge, 2002.

Mendlesohn, Farah. Rhetorics of Fantasy. Middletown, Connecticut: Wesleyan UP, 2008.

Oziewicz, Marek. One Earth, One People. The Mythopoeic Fantasy Series of Ursula K. Le Guin, Lloyd Alexander, Madeleine L’Engle and Orson Scott Card. Jefferson: McFarland & Company, 2008.

Efekty uczenia się:

KA6_WG3 - student zna i rozumie utwory, zjawiska i procesy literackie oraz

teorie wyjaśniające ich kulturowe podłoże i zależności między nimi.

KA6_WG8 - student zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów w

obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych.

KA6_UW3 - student potrafi przeprowadzać krytyczna analizę i

interpretację tekstów literackich zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym, KA6_UW8 - student potrafi właściwie dobierać źródła oraz informacje z

nich pochodzące w obszarze literaturoznawstwa oraz dokonywać oceny,

krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

KA6_UK3 - student potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej

terminologii z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem elementów społecznokulturowych,

KA6_KO5 - student jest gotów uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego

różnorodnych formach

Weryfikacja efektów: testy, dyskusje.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę, która jest wystawiona na podstawie testów pisemnych, prac cząstkowych oraz aktywności w czasie zajęć. Skala ocen jest następująca:

5 - 100%-91%

4,5 - 90%-81%

4 - 80%-71%

3,5 - 70%-61%

3 - 60%-51%

Aby otrzymać pozytywną ocenę, student musi uzyskać min. 51% wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Studenci, którzy otrzymają mniej niż 51% wszystkich punktów mogą podejść do testu poprawkowego z całości materiału. Aby go zaliczyć muszą uzyskać min. 51% punktów, jednak bez względu na ilość punktów zdobytych na teście poprawkowym, jedyna możliwa ocena to ocena dostateczna.

Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Kolejne nieobecności należy nadrobić wg wskazówek prowadzącego. Nieobecność w czasie testu można usprawiedliwić jedynie zwolnieniem lekarskim.

Zakres tematów:

Wybrane teksty i zagadnienia związane z tradycją fantastyczną w literaturze amerykańskiej.

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna, w parach i w grupie. Dyskusje, prezentacje, prace pisemne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 20
Weronika Łaszkiewicz 19/ szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 20
Weronika Łaszkiewicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)