Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura amerykańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3SAM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura amerykańska
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien wcześniej zaliczyć przedmiot „Wstęp do literaturoznawstwa” oraz przedmiot „Historia literatury amerykańskiej”.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest przedstawienie rozwoju literatury amerykańskiej po 1945 roku. Studenci zapoznają się z kontekstem historycznym, teoretyczno-literackim, najwybitniejszymi pisarzami i pisarkami kolejnych okresów i nurtów literatury amerykańskiej po II wojnie światowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny M_8

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Udział w konwersatorium 30h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń 30h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń) 30h

Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim. 18h

Razem: 108h

(odpowiada 4 pkt ECTS)

Literatura:

Paul Lauter - A Companion to American Literature and Culture (Blackwell Companions to Literature and Culture)-Wiley-Blackwell (2010)

Christopher Beach - The Cambridge Introduction to Twentieth-Century American Poetry (Cambridge Introductions to Literature)-Cambridge University Press (2003)

Richard Gray - A History of American Literature - Blackwell Publishing (2004)

Efekty uczenia się:

KA6_WG3 - student zna i rozumie utwory, zjawiska i procesy literackie oraz

teorie wyjaśniające ich kulturowe podłoże i

zależności między nimi,

KA6_WG8 - student zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów w

obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych ,

KA6_UW3 - student potrafi przeprowadzać krytyczna analizę i

interpretację tekstów literackich zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym, KA6_UW8 - student potrafi właściwie dobierać źródła oraz informacje z

nich pochodzące w obszarze literaturoznawstwa oraz dokonywać oceny,

krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

KA6_UK3 - student potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej

terminologii z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem elementów społecznokulturowych,

KA6_KO5 - student jest gotów uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego

różnorodnych formach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Partyka
Prowadzący grup: Jacek Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łapińska
Prowadzący grup: Magdalena Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest przedstawienie rozwoju literatury amerykańskiej po 1945 roku. Studenci zapoznają się z kontekstem historycznym, teoretyczno-literackim, najwybitniejszymi pisarzami i pisarkami kolejnych okresów i nurtów literatury amerykańskiej po II wojnie światowej.

Pełny opis:

Udział w konwersatorium 30h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń 30h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń) 30h

Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim. 18h

Razem: 108h

(odpowiada 4 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Paul Lauter - A Companion to American Literature and Culture (Blackwell Companions to Literature and Culture)-Wiley-Blackwell (2010)

Christopher Beach - The Cambridge Introduction to Twentieth-Century American Poetry (Cambridge Introductions to Literature)-Cambridge University Press (2003)

Richard Gray - A History of American Literature - Blackwell Publishing (2004)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łapińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest przedstawienie rozwoju literatury amerykańskiej po 1945 roku. Studenci zapoznają się z kontekstem historycznym, teoretyczno-literackim, najwybitniejszymi pisarzami i pisarkami kolejnych okresów i nurtów literatury amerykańskiej po II wojnie światowej.

Pełny opis:

Udział w konwersatorium 30h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń 30h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń) 30h

Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim. 18h

Razem: 108h

(odpowiada 4 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Paul Lauter - A Companion to American Literature and Culture (Blackwell Companions to Literature and Culture)-Wiley-Blackwell (2010)

Christopher Beach - The Cambridge Introduction to Twentieth-Century American Poetry (Cambridge Introductions to Literature)-Cambridge University Press (2003)

Richard Gray - A History of American Literature - Blackwell Publishing (2004)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.