Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-2TEW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria wychowania
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
II rok II stopień Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Teoria wychowania jest przedmiotem, który pomoże studentom zrozumieć czym jest proces wychowania, jaka jest jego struktura oraz prawidłowości i uwarunkowania. Zadaniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę, która pozwoli im podjąć problematykę wychowania w zakresie kształtowania postaw wobec innych ludzi, norm i wartości, cech osobowych osób wychowywanych, zarówno w swojej pracy zawodowej, jak też w dalszych studiach. Zdobyta na ten wiedza umożliwi jej praktyczne zastosowanie w codzienności wychowawczej.

Zakres tematyczny: podstawowe treści z zakresu metodologicznych i aksjologicznych zagadnień teorii wychowania oraz struktury i uwarunkowań procesu wychowania.

Pełny opis:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15h – wykład, 15h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład, metody aktywizujące

1) Wykład ma za zadanie przedstawić podstawowe treści związane z problematyką jaką zajmuje się teoria wychowania:

- metodologiczne zagadnienia teorii wychowania

- aksjologiczne i teleologiczne problemy teorii wychowania

- przedstawiciele wybranych orientacji badawczych

- struktura procesu wychowania

- podstawowe środowiska wychowawcze

2) Ćwiczenia poświęcone są min. następującym zagadnieniom:

- analiza procesu wychowania;

- wychowanie jako procesu zmierzającego w kierunku samowychowania;

- osoba nauczyciela-wychowawcy;

Literatura:

Braun-Gałkowska M., W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych, Warszawa 1994.

Braun-Gałkowska M., Gutowska A. (red.), W tę samą stronę. Antologia tekstów do lekcji wychowawczych, t. 1 i 2, Warszawa 1994.

Chałas K., Łobacz M., Przymioty osoby ludzkiej, edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, Lublin 2020.

Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M., Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie, t. 1, Gdańsk 2007.

Dymara B., Cholewa-Gałuszka B., Kochanowska E., Sztuka bycia człowiekiem: wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia, Kraków 2011.

Górniewicz J., Teoria wychowania. Wybrane problemy, Olsztyn 2008.

Hornby G., Hall E., Hall C., Nauczyciel wychowawca, Gdańsk 2005.

Jegier A., Kwiatkowski S. T., Szurowska B., Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata, Warszawa 2021.

Korzeniowska W., Szuścik U., Murzyn A., Sztuka bycia uczniem i nauczycielem: z zagadnień pedagogiki współbycia, Kraków 2009.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 1, Warszawa 2003.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 2, Warszawa 2003.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2010.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Papież J. (red), Tożsamość teorii wychowania, Kraków 2011.

Skibska J. (red.), Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań, Kraków 2019.

Szmidt K. J., Płóciennik E., Myślenie pytajne Teoria i kształcenie, Łódź 2020.

Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2015.

Śliwierski B., Paluch M., Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego, Kraków 2021.

Tyrała P., Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia, Toruń 2001.

Zubrzycka-Maciąg T., Korczyński M., Okrasa M. (red.), W trosce o wychowanie, Lublin 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin. Warunkiem zaliczenia jest pozytywnie napisany egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru. Zalicza 51% udzielonych prawidłowych odpowiedzi na pytania testu.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 75% obecność na zajęciach oraz pozytywnie zaliczone kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru. Zalicza 51% udzielonych prawidłowych odpowiedzi na pytania testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Dakowicz
Prowadzący grup: Lidia Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Dakowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.