Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS2-1SEM1 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 stopień 1 rok sem.letni
Filologia angielska 2 stopień 1 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 13.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu morfologii, składni, semantyki i pragmatyki współczesnego języka angielskiego. Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści przedmiotu: gramatyka opisowa języka angielskiego (morfologia, składnia i semantyka).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium są funkcjonalne teorie językoznawcze i badania związane z użyciem języka w różnych kontekstach komunikacyjnych, społecznych, kulturowych i interpersonalnych. Program zajęć obejmuje zagadnienia z takich obszarów jak językoznawstwo funkcjonalne, pragmatyka językowa i pragmatyka międzykulturowa (akty mowy, grzeczność językowa). Studenci rozwijają także swoje kompetencje pisania akademickiego, przygotowując jedną pisemną pracę zaliczeniową (związaną z zainteresowaniami badawczymi każdego studenta z osobna) na semestr w pierwszym roku trwania seminarium. W drugim roku zajmują się pisaniem pracy magisterskiej.

Pełny opis:

I. Omówienie zagadnień teoretycznych z zakresu językoznawstwa funkcjonalnego i pragmatyki:

a) podstawowe założenia językoznawstwa funkcjonalnego (M.A.K. Halliday), funkcje języka, zwłaszcza funkcje interpersonalne (Martin and White 2003 - taksonomia środków pozycjonowania interpersonalnego) i tekstualne

b) językoznawstwo funkcjonalne a językoznawstwo kognitywne

c) pragmatyka językowa

d) pragmatyka językowa na gruncie amerykańskim i na gruncie europejskim

e) kierunki badań w obrębie pragmatyki: pragmatyka interkulturowa i międzykulturowa, pragmatyka historyczna, morfopragmatyka, sociopragmatyka

f) akty mowy

g) grzeczność językowa, pojęcie twarzy

h) nowe formy komunikacji

II. Wybór tematu pracy semestralnej, przygotowanie do wyboru tematu pracy magisterskiej

III. Konsultacje prac semestralnych i pracy magisterskiej

IV. Zaprezentowanie wyników badań studentów w formie prezentacji podczas zajęć

Literatura:

patrz: informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu dla konkretnego roku akademickiego

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje terminy z zakresu językoznawstwa. FP2_W07; H2A_W04

2. Student zna i rozumie podstawowe założenia językoznawcze . FP_W11; H1A_W07

3. Student potrafi używać podstawowej terminologii językoznawczej. FP_U10; H2A_U10

4. Student analizuje i interpretuje teksty o tematyce językoznawczej. FP2_U02; H2A_U02

5. Student jest przygotowany do analizy zjawisk językowych. FP2_K01; H2A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Na pierwszym roku studiów magisterskich uzupełniających, zaliczenie semestru zimowego: praca pisemna (4-5 stron formatu A4, praca z wykorzystaniem aparatu naukowego z zakresu językoznawstwa angielskiego, odsyłacze i bibliografię). Zaliczenie semestru letniego: prezentacja na zajęciach, praca pisemna (4-5 stron formatu A4, praca z wykorzystaniem aparatu naukowego z zakresu językoznawstwa angielskiego, odsyłacze i bibliografię). Zaliczenie semestru zimowego na drugim roku studiów magisterskich uzupełniających zależy od postępów w pisaniu pracy magisterskiej, a warunkiem zaliczenia ostatniego semestru jest ukończenie pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozumko
Prowadzący grup: Agata Rozumko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zgodny z opisem podstawowym przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodny z opisem podstawowym przedmiotu. Dodatkowo w każdym roku akademickim lista tematów omawianych na zajęciach dostosowywana jest do zainteresowań studentów w danej grupie. Pewne zagadnienia są w związku z tym poszerzane o tematy bardziej szczegółowe, a inne omawiane bardziej skrótowo.

Literatura:

1. The Oxford Handbook of Pragmatics pod red. Yana Huanga. 2017, zwłaszcza następujące rozdziały:

a) Stephen C. Levinson, "Speech Acts",

b) Penelope Brown, "Politeness and Impoliteness",

c) Istvan Kecskes, "Cross-cultural and Intercultural Pragmatics".

2. J.P. Martin, P.R White. 2003. The Language of Evaluation: Appraisal in English, London/New York: Palgrave.

3. M.A.K. Halliday, 2004. An Introduction to Functional Grammar (3rd edn revised by Christian M. I. M. Matthiessen). London: Hodder Arnold.

4. J. Nuyts, 2007. “Cognitive Linguistics and Functional Linguistics”. In: Dirk Geeraerts and Hubert Cuykens (eds.). The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 543–565.

5. Eva Ogiermann, 2009. On Apologizing in Negative and Positive Politeness Cultures. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozumko
Prowadzący grup: Agata Rozumko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zgodny z opisem podstawowym przedmiotu (patrz: sekcja nadrzędna, niezależnie od cyklu)

Pełny opis:

W roku akademickim 2020/2021 przedmiot będzie realizowany zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)". Dodatkowo, jak w każdym roku akademickim, lista tematów omawianych na zajęciach dostosowana będzie w pewnym stopniu do zainteresowań uczestników seminarium. Pewne zagadnienia będą w związku z tym poszerzane o tematy bardziej szczegółowe, a inne omawiane bardziej skrótowo.

Literatura:

1. The Oxford Handbook of Pragmatics pod red. Yana Huanga. 2017, zwłaszcza następujące rozdziały:

a) Stephen C. Levinson, "Speech Acts",

b) Penelope Brown, "Politeness and Impoliteness",

c) Istvan Kecskes, "Cross-cultural and Intercultural Pragmatics".

2. J.P. Martin, P.R White. 2003. The Language of Evaluation: Appraisal in English, London/New York: Palgrave.

3. M.A.K. Halliday, 2004. An Introduction to Functional Grammar (3rd edn revised by Christian M. I. M. Matthiessen). London: Hodder Arnold.

4. J. Nuyts, 2007. “Cognitive Linguistics and Functional Linguistics”. In: Dirk Geeraerts and Hubert Cuykens (eds.). The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 543–565.

5. Eva Ogiermann, 2009. On Apologizing in Negative and Positive Politeness Cultures. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozumko
Prowadzący grup: Agata Rozumko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zgodny z opisem podstawowym przedmiotu (patrz: sekcja nadrzędna, niezależnie od cyklu)

Pełny opis:

W roku akademickim 2020/2021 przedmiot będzie realizowany zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)". Dodatkowo, jak w każdym roku akademickim, lista tematów omawianych na zajęciach dostosowana będzie w pewnym stopniu do zainteresowań uczestników seminarium. Pewne zagadnienia będą w związku z tym poszerzane o tematy bardziej szczegółowe, a inne omawiane bardziej skrótowo.

Literatura:

1. The Oxford Handbook of Pragmatics pod red. Yana Huanga. 2017, zwłaszcza następujące rozdziały:

a) Stephen C. Levinson, "Speech Acts",

b) Penelope Brown, "Politeness and Impoliteness",

c) Istvan Kecskes, "Cross-cultural and Intercultural Pragmatics".

2. J.P. Martin, P.R White. 2003. The Language of Evaluation: Appraisal in English, London/New York: Palgrave.

3. M.A.K. Halliday, 2004. An Introduction to Functional Grammar (3rd edn revised by Christian M. I. M. Matthiessen). London: Hodder Arnold.

4. J. Nuyts, 2007. “Cognitive Linguistics and Functional Linguistics”. In: Dirk Geeraerts and Hubert Cuykens (eds.). The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 543–565.

5. Eva Ogiermann, 2009. On Apologizing in Negative and Positive Politeness Cultures. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.