Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy specjalistyczny warsztat językowy - niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS2-1SWJn Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy specjalistyczny warsztat językowy - niemiecki
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 stopień 1 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów magisterskich, ich celem jest doskonalenie umiejętności językowych w języku niemieckim. Przedmiot ma na celu ugruntowanie i rozszerzenie sprawności komunikacyjnych poznanych w pierwszym semestrze studiów oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i słownictwa w zakresie wiedzy o kulturze krajów niemieckojęzycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy - do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: studia stacjonarne II st., filologia angielska z elementami translatoryki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz.

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w ćwiczeniach – 30h

przygotowanie do zajęć – 16h

udział w konsultacjach - 1h

przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim - 10h + 3h= 13h

Razem – 60h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Literatura:

Bęza Stanisław - Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder, WSiP, 2004

Dahms Helmut Günter, Deutsche Gescichte im Bild, Ullstein, 2004

strony internetowe, np. www.wissen.de

www. deutsche welle. de

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

https://www.dw.com/pl/start/s-11394

https://www.dw.com/pl/lockdown-w-niemczech-apele-o-otwarcie/a-56658735

Pilaski Anna, Fröhlich Brigitta, Bolte-Costabieei Christiane, Entdeckungsreise

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW1, KA6_UK6, KA6_,UK4, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolona jes jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze, pozostałe nieobecności zaliczane są ustnie podczas konsultacji)

- aktywny udział w zajęciach

- zaliczenie prac kontrolnych i prac domowych

- przygotowanie prezentacji multimedialnej

W roku akad. 2020/21 zajęcia odbywają sie zdalnie w czasie rzeczywistym na platformie blackboard collaborate, testy zaliczeniowe przeprowadzane są na w/w platformie lub/i przez usos mail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig
Prowadzący grup: Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.