Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot z obszaru nauk społecznych - "Społeczne f. literatury"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2NS4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot z obszaru nauk społecznych - "Społeczne f. literatury"
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Filologia polska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie. Czym jest literatura w życiu społecznym.

Literatura – jaka: piękna, popularna, użytkowa, beletrystyka, naukowa, popularno-naukowa.

2. Literatura „zaangażowana”: polityczna, propagandowa, powieści tendencyjne, agitki. Utopie i antyutopie.

3. Tzw. kanon literatury światowej: wczoraj i dziś. Czym jest kanon literacki?

4. Literatura a religia. Czym jest tzw. literatura religijna i parareligijna?

5. Wybrane odmiany i gatunki prozy: baśnie, fantasy, romans etc. oraz ich funkcje społeczne. Literatura a muzyka. Dzieło literackie i jego obecność w dziele muzycznym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bajko
Prowadzący grup: Marcin Bajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)