Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo i procedury administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-2SEMPRM Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo i procedury administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-seminaria magisterskie
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Letni
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studenta z metodologią prowadzenia badań naukowych.

Wykształcenie umiejętności przygotowania materiałów do pisania prac pisemnych w ramach seminarium.

Umiejętność ustnej prezentacji tezy badawczej w ramach podjętej przez seminarzystę problematyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: II, semestr III i IV

Metody dydaktyczne: seminarium

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w seminariach 60 godz. (całość prowadzona w formie zajęć zdalnych w czasie rzeczywistym), przygotowanie do zajęć 150 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15 godz., łącznie 225 godz., co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS.

Literatura:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KA7_WG5 - absolwent zna i rozumie główne tendencje rozwojowe prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego)

KA7_WK1 - absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej

UMIEJĘTNOŚCI

KA7_UU2 - absolwent potrafi ukierunkowywać innych w zakresie samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KA7_KK3 - absolwent jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracji publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie na ocenę po przedstawieniu problemu naukowego w formie pisemnej (lub przesłanej elektronicznie) oraz uzasadnieniu wyboru tematu pracy magisterskiej.

Ocena aktywności na zajęciach ; W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wincenciak
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz, Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: II, semestr IV

Metody dydaktyczne: seminarium

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w seminariach 60 godz. (całość prowadzona w formie zajęć zdalnych w czasie rzeczywistym), przygotowanie do zajęć 140 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25 godz., łącznie 225 godz., co odpowiada 9 pkt ECTS.

Literatura:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wincenciak
Prowadzący grup: Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: II, semestr IV

Metody dydaktyczne: seminarium

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w seminariach 60 godz. (całość prowadzona w formie zajęć zdalnych w czasie rzeczywistym), przygotowanie do zajęć 140 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25 godz., łącznie 225 godz., co odpowiada 9 pkt ECTS.

Literatura:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.