Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st. studia administracji-seminaria magisterskie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st. studia administracji-seminaria magisterskie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
370-AS2-1PROPFP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest przekazanie studentom z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi i językowymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-AS2-1PROOOS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-AS2-1PROPRM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-AS2-1PROKP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-AS2-1PROFP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest przygotowanie do napisana pracy magisterskiej. na zajęciach studenci:

a) poznają zasady pisania prac magisterskich,

b) zapoznają się z czasopismami z zakresu prawa podatkowego, które mogą być wykorzystane w pisaniu pracy,

c) przygotują propozycje tematów pracy magisterskiej

d) przygotują wykaz literatury i - w miarę możliwości - zarys plany pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
370-AS2-1PROPPU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium jest prowadzone w formie dyskusji ze studentami nad proponowanymi tematami pracy. Omówienie podstawowych zasad dotyczących przygotowanie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-AS2-2SEMPFP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istotą seminarium jest samodzielne napisanie przez studenta pracy magisterskiej, przy czym kwestie dotyczące wyboru tematu pracy, jej koncepcji, planu, celu, hipotezy i metod badawczych są przedmiotem dyskusji na forum grupy pod kierunkiem prowadzącego seminarium.

Strona przedmiotu
370-AS2-2SEMOOS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-AS2-2SEMPCS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów opracowania problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych. Celem nadrzędnym jest finalne przygotowanie studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.

Strona przedmiotu
370-AS2-2SEMPGP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy naukowej odpowiadającej standardom pracy dyplomowej oraz do jej obrony i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

Strona przedmiotu
370-AS2-2SEMPRM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-AS2-2SEMPK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie form metod i sposobów opracowywania pracy dyplomowej, w tym organizacji warsztatu badawczego, opracowania rozdziałów pracy dyplomowej, form i zasad opracowywania oraz zamieszczania w pracy przypisów, załączników, spisu literatury. Sporządzanie wstępu i zakończenia oraz końcowa forma edycji pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
370-AS2-2SEMPPU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)