Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ADM.Stacj.1 rok 2 stopnia sem. Letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ADM.Stacj.1 rok 2 stopnia sem. Letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-AS2-1SUS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zadania polityki społecznej, jej instrumenty i organizacja, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa oraz obowiązki płatników i ubezpieczonych wynikające z systemu ubezpieczeń społecznych. .Przedstawiona zostanie problematyka świadczeń ubezpieczeniowych, w szczególności świadczenia emerytalne z pierwszego, drugiego i trzeciego filaru ubezpieczeń społecznych. Omówiona zostanie problematyka bezrobocia oraz sytuacja prawna osób niepełnosprawnych.

Strona przedmiotu
370-AS2-1PSA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji, a także z przebiegiem postępowania przed sądami administracyjnymi.

Strona przedmiotu
370-AS2-1PEU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej rozwoju oraz specyfiki i funkcjonowania prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, w tym m.in. zasad dokonywania interpretacji prawa UE, rozpoznawania zależności między prawem UE a prawem krajowym a także odnośnie systemu instytucjonalnego UE, mechanizmów podejmowania decyzji w UE oraz unijnego systemu ochrony prawnej

Strona przedmiotu
370-AS2-1RAP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z administracyjnoprawnymi aspektami przeciwdziałania korupcji. Wskazane zostaną obok korupcji także inne patologie obecne w administracji publicznej. Przedstawione zostaną różne środki do walki z korupcją o charakterze prewencyjnym, detekcyjnym i penalizującym

1. Zjawisko korupcji, w tym pojęcie korupcji i jej rodzaje (kryteria podziałów);

2. Międzynarodowe standardy w zakresie zwalczania urzędniczych przestępstw korupcyjnych;

3. Organy ochrony prawnej przed korupcją;

4. Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym;

5. Ograniczenia antykorupcyjne w administracji rządowej;

6. Kryminalizacja urzędniczych przestępstw korupcyjnych.

7. OLAF; CBA - rola, organizacja, postępowanie.

Strona przedmiotu
370-AS2-1SGR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad i prawnych podstaw funkcjonowania służb granicznych w polskim systemie prawnym. W trakcie wykładu omówione zostaną również zasady współpracy transgranicznej podejmowanej przez służby graniczne ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w ramach systemu Schengen.

Strona przedmiotu
370-AS2-1UEW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami ustrojowymi państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Strona przedmiotu
370-AS2-1AC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych zasad i instytucji ustrojowych wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej. Realizacja zajęć ma prowadzić do kształtowania umiejętności w zakresie wyodrębnienia cech charakterystycznych klasycznych systemów rządów (parlamentarno-gabinetowego, kanclerskiego, półprezydenckiego).

Strona przedmiotu
370-AS2-1AU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się ze specyfika i odmiennością amerykańskiego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu struktury federalnej państwa na jego system prawny.

Strona przedmiotu
370-AS2-1MAP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja wybranych modeli funkcjonowania administracji publicznej.Założeniem przedmiotu jest prezentacja podstawowych i najbardziej charakterystycznych modeli administracji publicznej w szerokim aspekcie jej funkcjonowania i porównanie z obowiązującymi rozwiązaniami krajowymi. Celem wykładu jest nabycie przez studenta umiejętności prowadzenia samodzielnej analizy porównawczej wraz z próbą oceny przydatności poszczególnych rozwiązań, wskazania ich zalet i wad w konkretnej kulturze prawnej i ustroju politycznym.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)