Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-2PSP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 1stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

ogólnokakademicki

obowiązkowy

Rok/ semestr: II/I

Punkty ECTS: 6

Forma: wykład

Ilość godzin:

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna, filmy dokumentalne, dyskusja

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacji do innych nauk

K_W02 ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z innymi naukami (w szczególności z socjologią, psychologią, psychiatrią)

K_W06 ma podstawową wiedzę o strukturze i dynamice zjawisk społecznych (w tym przestępczości, patologii społecznych) oraz zachodzących między nimi relacjach i ich wpływie na zachowanie społeczeństwa

K_W07 ma podstawową wiedzę o człowieku jako uczestniku negatywnych zachowań społecznych, w tym jako sprawcy i ofierze przestępstwa.

K-W08 ma podstawową wiedzę o wieloaspektowych, biologiczno-psychologiczno-społecznych podstawach zachowania człowieka i konsekwencjach zachowań jednostki

UMIEJĘTNOŚCI

K_U04 posiada zdolność rozumienia podstawowych pojęć oraz koncepcji z wielu dziedzin nauki

K_U08potrafi rozwiązywać problemy natury etycznej wynikające z pracy zawodowej

K_U09 ma zdolność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych przez pryzmat psychopatologii

K_U14 potrafi wskazać czynniki o charakterze psychologicznym wpływające na zachowania przestępcze.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Prowadzący grup: Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Prowadzący grup: Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Prowadzący grup: Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.