Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie kryminologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-2TKR Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie kryminologiczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 1stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat teorii kryminologicznych, pozwalających poznanie etiologii przestępczości. Zapoznanie z różnego rodzaju nurtami szkół kryminologicznych, które w swoich teoriach nawiązywały m.in. do biologii, psychologii, socjologii itp.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 14 godz. wykładu (w tym 7 godz. zdalnych synchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykład z prezentacją (w sali i zdalnie synchronicznie), dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 14 godz. (7 godz. zdalnie synchronicznie), przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 11 godz. Razem godz. 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt. ECTS.

Literatura:

1. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, E. Zatyka, Kryminologia, WoltersKluwer, Warszawa 2019.

2. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Drzazga, M. Grzyb, Nowe kierunki w kryminologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

2. M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

3. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WK3 - powiązania kryminologii z innymi naukami

KA6_WK5 - prawno-społeczno-polityczno-ekonomiczne uwarunkowania przestępczości

KA6_WK6 - biologicxzno-psychologiczno-społeczne uwarunkowania i skutki zachowań człowieka

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UW2 - formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi

KA6_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne. Pozytywna ocena z zaliczenia od 51% przewidzianej liczby punktów.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Truskolaska
Prowadzący grup: Emilia Truskolaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil Pływaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.