Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Financial Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAAC
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Financial Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Before enrolling to the finacial law, students should have the basis knowledge of theory of law (also called introduction to legal sciences), optionally of constitutional and administrative law. Moreover, the knowledge of basis legal English is required.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Presentation of the issues of Polish financial law covering, in particular, the state budget and the budget of local self-government, performance budgeting and control of public finances

Pełny opis:

Profile of studies: general academic.

Form of study: full-time.

Course type: optional.

Field and discipline of science: social sciences and legal sciences.

Year of study/sem.: IV year / 1 sem.

Preliminary requirements: no.

Classes hours: 30 (lecture).

Methods of teaching: real-time online lectures and consultations.

Number of ECTS points: 6

Balance of student workload:

1) the participation in lectures - 30 hours,

2) the preparation for courses, including:

a) the preparation of terminology exercises and learning of the terminology of financial law - 25 hours,

b) the reading and the acquisition of the literature being discussed during the lecture - 25 hours,

3) the preparation for the exam - 25 hours,

4) the participation in the consultations - 45 hours.

Total - 150 hours.

Quantitative indicators - student workload related to classes:

- the number of hours requiring direct (online) participation of the teacher - 75 hours, equivalent to 3 ETCS,

- the number of hours not requiring the direct participation of the teacher: 75 hours being equivalent to 3 ETCS.

Literatura:

1. H. Sierocka, Legal English, Białystok 2011 (chapter 15)

2. U.K. Zawadzka-Pąk, Polish Financial Law, Białystok 2014.

Efekty uczenia się:

The graduate:

- has in-depth knowledge of the principles and institutions in the field of the financial law - KA7_WG3

- knows and understands the terminology specific to the financial law - KA7_WK2.

- has extended skills to solve practical problems in the field of the financial law - KA7_UO1.

- is able to independently and critically supplement knowledge and skills in the field of the financial law, extended by the interdisciplinary dimension (public management, political sciences) - KA7_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Pre-tests and final exam.

Depending on the binding regulations, the exam may be completed using electronic means of communication.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Bezubik, Urszula Zawadzka-Pąk
Prowadzący grup: Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Zawadzka-Pąk
Prowadzący grup: Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)