Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immigration Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERABC
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Immigration Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The course aims at equipping students with a solid knowledge of the legal principles relating to European Union Immigration Law and raising the awareness of students to the legal, political and ethical challenges posed by the movement of individuals within the European Union as well as critically evaluate the role played by the EU institutions (in particular the Court of Justice of the European Union) in the development of the law in this area.

Additionally during the course the following topics are covered: nationality, visiting Poland, points based system applications from students and workers, marriage and family applications, asylum applications and appeals, human rights impacting on immigration and asylum matters, removal, deportation and appeals.


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course covers the following issues:

1. From Rome to Maastricht: the internal market and the push for the development of EU action in Justice and Home Affairs

2. Analysis of the Schengen Convention as a model for EU action on JHA

3. EU measures on asylum. EU action on economic and irregular migration

4. Border controls. Population controls and EU databases: the development of EURODAC, the EU Visa Information System and the Schengen Information System and their interoperability.

5. Immigration Law in Poland as an Example of Domestic Law Regulations on Movement of Individuals

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Profile of studies - general academic.

Form of study - stationary and remote.

Course type - optional.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Prerequisites - none

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 16 hours of lectures (8 hours remote synchronously).

Didactic methods - lecture, consultations, presentation.

Student workload balance - participation in classes 16 hours, preparation for classes 50 hours, participation in consultations related to

classes 34 hours Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to 2

ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits

Literatura: (tylko po angielsku)

1. EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition, edited by Steve Peers, Violeta Moreno-Lax, Madeline Garlick and Elspeth Guild, Brill Nijhoff, 2015.

2. Additional materials distributed directly to students during classes

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Graduate:

KA7_WG2 has an in-depth knowledge of legal general disciplines (jurisprudence, legal logic jurisprudence, legal logic, legal theory and

philosophy, political political and legal doctrines, legal and democratic theory),

legal historical disciplines,

KA7_UU2 recognises the links between legal phenomena and other cultural and social phenomena,

KA7_UW4 uses the knowledge to resolve legal dilemmas, ambiguous matters interpretations; is able to indicate possible solutions, while

maintaining ethical standards,

KA7_KK2 is able to complement independently and critically his/her knowledge and skills, extended by an interdisciplinary dimension

Ways to verify all the learning outcomes: written exam, assessment of activity during classes (common methods for all learning outcomes)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

In order to be admitted to the final credit of the course, the student must have all the attendances in the class. In the case of absence (for

whatever reason) the student is obliged to make up the absence by writing an essay (on the material covered in the course) in agreement

with the teacher. Making up the absence should take place within 2 weeks of the cessation of the reason for absence from the class.

Form of assessment:

- essay and paper presentation

Grading scale:

10-9- very good

8- good+

7-6- good

5 - sufficient

4 and below - fail

The possibility to change the form of credit in the case of a change to fully remote learning is introduced. Grading scale from 2 to 5.

The possibility to change the form of credit in the case of a change to a fully remote mode of learning is introduced.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarz
Prowadzący grup: Anna Drabarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course covers the following issues:

1. From Rome to Maastricht: the internal market and the push for the development of EU action in Justice and Home Affairs

2. Analysis of the Schengen Convention as a model for EU action on JHA

3. EU measures on asylum. EU action on economic and irregular migration

4. Border controls. Population controls and EU databases: the development of EURODAC, the EU Visa Information System and the Schengen Information System and their interoperability.

5. Immigration Law in Poland as an Example of Domestic Law Regulations on Movement of Individuals

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Profile of studies - general academic.

Form of study - stationary.

Course type - optional.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Prerequisites - none

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 16 hours of lectures.

Didactic methods - lecture, consultations, presentation.

ECTS points - 4.

Student workload balance - participation in classes 16 hours, preparation for classes and exam 50 hours, participation in consultations

related to classes 33 hours, exam 1 hour. Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to 2

ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition, edited by Steve Peers, Violeta Moreno-Lax, Madeline Garlick and Elspeth Guild, Brill Nijhoff, 2015.

2. Additional materials distributed directly to students during classes

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarz
Prowadzący grup: Anna Drabarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course covers the following issues:

1. From Rome to Maastricht: the internal market and the push for the development of EU action in Justice and Home Affairs

2. Analysis of the Schengen Convention as a model for EU action on JHA

3. EU measures on asylum. EU action on economic and irregular migration

4. Border controls. Population controls and EU databases: the development of EURODAC, the EU Visa Information System and the Schengen Information System and their interoperability.

5. Immigration Law in Poland as an Example of Domestic Law Regulations on Movement of Individuals

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Profile of studies - general academic.

Form of study - stationary and remote.

Course type - optional.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Prerequisites - none

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 16 hours of lectures (8 hours remote synchronously).

Didactic methods - lecture, consultations, presentation.

Student workload balance - participation in classes 16 hours, preparation for classes 50 hours, participation in consultations related to

classes 34 hours Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to 2

ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits

Literatura: (tylko po angielsku)

1. EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition, edited by Steve Peers, Violeta Moreno-Lax, Madeline Garlick and Elspeth Guild, Brill Nijhoff, 2015.

2. Additional materials distributed directly to students during classes

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)