Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Criminal Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERABN
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Criminal Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Głównym celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy o podstawowych założeniach i zasadach odpowiedzialności karnej w międzynarodowym, europejskim i polskim systemie prawnym, po drugie kary i środki karne oraz inne instytucje stosowane wobec osób, które popełniły czyny karalne oraz zasady odpowiedzialności. Studenci zapoznają się także z wybranymi rodzajami czynów zabronionych występujących w polskim kodeksie karnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

The main aim of the course is to provide students with knowledge about the basic assumptions and principles of criminal liability in the Polish legal system. Secondly, punishments and penal measures as well as other institutions applied to persons who committed criminal acts and the rules for their adjudication will be presented.

Students will be acquainted with some selected types of prohibited acts appearing in the Polish penal code.

Pełny opis:

Profile of studies - general academic

Form of studies - full-time studies

Course type - specialization

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences

Year of study / sem. - year IV / sem. VII

Prerequisites - none

The number of teaching hours divided into forms of conducting classes - 30 hours of the seminar.

Didactic methods - seminar, consultations.

ECTS points - 6

Student workload balance - participation in classes 30 hours, preparation for classes, and exam 75 hours, participation in consultations related to classes 45 hours. Total: 150 hours, corresponding to 6 ECTS credits

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring the teacher's direct participation 75 hours, which corresponds to 3.0 ECTS points, and student workload that does not require direct teacher participation 75 hours, which corresponds to 3.0 ECTS points.

Literatura:

Basic literature:

J. Jurewicz, K. Indecki, The Key Issues of Polish Penal Law, Łódź 2014

Addidtional literature:

1. T. Bojarski, Polskie prawo karne, Zarys części ogólnej, Warszawa 2006

2. M. Dietrich, B. Namysłowska-Gabrysiak, Prawo karne – część ogólna, Warszawa 2003

3. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2007

4. M. Filar (red.), Kodeks karny, Komentarz, Warszawa 2008

5. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2005

6. W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. B. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2012

7. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny, Komentarz, Warszawa 2006

8. Current foreign literature.

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE, the graduate knows and understands:

KA7_WG3-has an in-depth knowledge of the principles and institutions of.

criminal law, civil law, administrative law, constitutional law and court and administrative procedures

KA7_WK3-knows and understands the terminology specific to particular disciplines of law

SKILLS, the graduate is able to:

KA7_UW1-can correctly interpret and explain the meanings of specific legal norms and mutual relations between these norms within a specific field of law

KA7_UO1-uses the norms of specific branches of law to solve specific problems independently; depending on his/her own interests (selected specialization subjects), has extended abilities to solve complicated practical problems from a specified field of law.

SOCIAL COMPETENCES, the graduate is ready to:

KA7_KK2 - is able to independently and critically complement knowledge

and skills, expanded by interdisciplinary dimension

Metody i kryteria oceniania:

Forms and conditions of credit:

attendance in class, participation in discussions, written paper.

The final grade consists:

- written paper

- preparation for the classes may increase the grade by 0.5 degree

Grade scale from 2 to 5.

1 absence from classes in a semester is allowed, the rest should be made up at the next consultation after the cause of the absence has ceased.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Bezubik, Marta Dąbrowska, Mateusz Gąsowski
Prowadzący grup: Mateusz Gąsowski, Adriana Kuligowska-Tyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dąbrowska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)