Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sporządzanie pism procesowych w sprawach administracyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5MTA
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sporządzanie pism procesowych w sprawach administracyjnych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przygotowywanie projektów pism procesowych w sprawach administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania konkretnych kazusów z zakresu postępowania administracyjnego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przygotowywanie projektów pism procesowych w sprawach administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania konkretnych kazusów z zakresu postępowania administracyjnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. II.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin wykładu (w tym 6 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – warsztaty, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz. (w tym 6 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 31,5 godz., egzamin przed sesją

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co

odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5

pkt ECTS.

Literatura:

Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów, R. Suwaj, Warszawa 2019

Wzory aktów administracyjnych, Maciej Dejak, Warszawa 2018 r.

Efekty uczenia się:

K_W03,

K_W07,

K_W09,

K_U03,

K_U05,

K_U08,

K_K01,

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: Wykonywanie zadań w trakcie prowadzenia zajęć, z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Daniluk
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przygotowywanie projektów pism procesowych w sprawach administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania konkretnych kazusów z zakresu postępowania administracyjnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. II.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin wykładu (w tym 6 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – warsztaty, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz. (w tym 6 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 31,5 godz., egzamin przed sesją

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co

odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5

pkt ECTS.

Literatura:

Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów, R. Suwaj, Warszawa 2019

Wzory aktów administracyjnych, Maciej Dejak, Warszawa 2018 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Daniluk
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przygotowywanie projektów pism procesowych w sprawach administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania konkretnych kazusów z zakresu postępowania administracyjnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. II.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin wykładu (w tym 6 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – warsztaty, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz. (w tym 6 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 31,5 godz., egzamin przed sesją

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co

odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5

pkt ECTS.

Literatura:

Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów, R. Suwaj, Warszawa 2019

Wzory aktów administracyjnych, Maciej Dejak, Warszawa 2018 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przygotowywanie projektów pism procesowych w sprawach administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania konkretnych kazusów z zakresu postępowania administracyjnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. II.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin wykładu (w tym 6 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – warsztaty, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz. (w tym 6 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 31,5 godz., egzamin przed sesją

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co

odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5

pkt ECTS.

Literatura:

Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów, R. Suwaj, Warszawa 2019

Wzory aktów administracyjnych, Maciej Dejak, Warszawa 2018 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)