Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR.Stacj. 5 rok sem. Letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
370-PS5-4ERAED brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to indicate selected issues related to entrepreneurs. It is an introductory course providing students with basic information concerning entrepreneurs in Poland and the EU. The aim of the course is to introduce the students to the main ideas, knowledge, and trends of the legal aspects of entrepreneurship in Poland and the EU. The course identifies rules for starting, conducting, and terminating economic activity within the territory of the Republic of Poland, including the rights and obligations of entrepreneurs.

Strona przedmiotu
370-PS5-5EWS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5POS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności podstaw funkcjonowania i organizacji ochrony środowiska w Polsce, systemu instytucjonalnego ochrony środowiska, zasad prawa ochrony środowiska, przybliżenie podstawowej

terminologii, a także wskazanie odmienności decyzji środowiskowych od pozostałych decyzji administracyjnych

Strona przedmiotu
370-PS5-5PFW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu przybliżyć problematykę wybranych procedur finansowych wybranych krajów europejskich. Omówione zostaną ogólne zasady procedur finansowych Polski, Republiki Litewskiej, Republiki Czeskiej, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji i Białorusi.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PMO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę międzynarodowej ochrony praw człowieka w zakresie stosowania procedur ochrony praw jednostek. W ramach konwersatorium omawiane są zagadnienia związane z pojęciem praw człowieka, zasadami funkcjonowania międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka i ich podstaw prawnych. Analizie poddawane są najważniejsze procedury międzynarodowej ochrony praw i wolności jednostki, tj.: skargi indywidualne, skargi międzypaństwowe, wizytacje (badania na miejscu), sprawozdania oraz tzw. procedury specjalne (działalność niezależnych ekspertów, specjalnych sprawozdawców oraz grup roboczych).

Strona przedmiotu
370-PS5-5PRI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia istoty postępowań dotyczących uzyskania i utrzymania praw własności intelektualnej w mocy. Omówione zostaną procedury realizowane przed UPRP, EUIPO i EPO.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPPW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu będą współczesne wyzwania bioetyki prawniczej, które pojawiają się wraz z postępem biotechnologicznym w dziedzinie medycyny oraz rozwojem technologii informacyjnych i sztucznej inteligencji. Przedmiotem dyskusji staną się wybrane dylematy moralnoprawne. Głównym celem jest racjonalna refleksja nad ideą postępu oraz etyką odpowiedzialności za „przyszłe pokolenia” jako fundament określania etycznych i prawnych granic zastosowania możliwości technologicznych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPYA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to economic law (basic definitions; the scope of public economic law; legal sources of polish and EU public economic law)

Basic principles and issues of public economic law in Poland and the EU

Legalisation of an economic activity

Free movement of services – the right to provide and receive services

Freedom of establishment

Entrepreneur in Polish and EU law

Categories of entrepreneurs in Poland and EU (micro, small and medium entrepreneurs)

Regulated economic activity

Licensed economic activity

Economic activity run on the basis of a permit

Termination of economic activity

Obligations at undertaking, conducting, and terminating economic activity in Poland and EU law (the essence of limits on the freedom of economic activity; general conditions of starting and running an economic activity in Poland).

Obligations of the state to entrepreneurs and business

The economic activity of foreign entities on the territory of the Republic of Poland

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPOS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPBE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przybliżenie studentom problematyki międzynarodowych organizacji rządowych w języku angielskim. Pierwsza część poświęcona jest zagadnieniom wspólnym dla organizacji międzynarodowych, część druga dedykowana jest charakterystyce wybranych organizacji. Prowadzenie zajęć w j. angielskim ma na celu podniesienie kompetencji językowych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPFF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to make students familiar with the fundamental issues concerning forensic science including techniques and

tactics – definitions, scope of interest, principles as well as legal and technical aspects. It is representing the continental approach to this

science.

Since Faculty of Law has its own forensic lab it is possible to utilizes its equipment during lectures which gives the opportunity to learn

some practical skills e.g. fingerprinting people, finding and securing fingerprints.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPIS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the lecture, the student acquires knowledge of the basic concepts related to international commercial law, international economic policy, the structure of international trade and international trade organizations.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPUF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy najważniejszych zagadnień z działu prawa międzynarodowego praw człowieka w zakresie ochrony praw kobiet w systemach prawnych Rady Europy, Unii Europejskiej i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, definiowanych jako europejska przestrzeń prawna. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia europejskiej przestrzeni prawnej, definiowania zasady równości płci, uwarunkowań rozwoju ochrony praw kobiet w Europie w dorobku prawa międzynarodowego, jak też wpływu ustawodawstwa ONZ na powstawanie ochrony prawnej kobiet.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPRT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska , ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych pojęć, zasad i źródeł prawa, obowiązków oraz uprawnień podmiotów czynnych i podmiotów biernych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPMC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPOO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPFS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot specjalizacyjny służy poszerzeniu wiedzy studentów z bardzo specyficznego obszaru prawa karnego medycznego, jakim jest prawo karne medyczne w szczególnej dziedzinie przeszczepiania narządów, tkanek i komórek oraz odpowiedzialności personelu medycznego za niezgodne z prawem zachowania, jeśli takowe by wystąpiły.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPSA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę funkcjonowania polskich służb zagranicznych, w oparciu o tematykę międzynarodowego prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz specyfikę międzynarodowych stosunków dyplomatycznych. W ramach konwersatorium omawiane są zagadnienia związane z zasadami kształtowania polskich służb zagranicznych, warunkami podejmowania pracy w polskich placówkach dyplomatycznych i polskich konsulatach.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPDT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, źródłami oraz funkcjami prawa karnego gospodarczego, a także podstawami odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, jak również omówienie wybranych przestępstw związanych z obrotem gospodarczym.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPFC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami związanymi z dostępem do broni palnej w Polsce i w USA.

W ramach przedmiotu omówione zostaną w kontekście polskich regulacji:

- zagadnienia dotyczące problemów terminologicznych, warunki i procedura uzyskiwania pozwolenia na broń, a także obowiązki posiadaczy broni,

- konsekwencje karnoprawne wyrabiania, handlu i posiadania broni palnej bez zezwolenia, a także udostępniania, przekazywania i utraty broni przez jej legalnego posiadacza

- statystyki policyjne dotyczące wydawanych pozwoleń i przestępstw związanych z dostępem do broni palnej

W kontekście amerykańskich regulacji:

- druga poprawka do Konstytucji USA, problematyka wykładni, najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki,

- federalne akty prawne regulujące dostęp do broni w USA,

- podstawowe zagadnienia dotyczące regulacji w zakresie dostępu do broni niższego rzędu (prawo stanowe, prawa municypalne),

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPHC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z prawem umów handlowych. Wskazanie cech umów handlowych i ich znaczenia w kształtowaniu treści postanowień umownych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPEY brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interdyscyplinarną problematyką przestępczości transgranicznej. Szczególnie istotnej z punktu widzenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na jej położenie geograficzne, a także sytuację gospodarczą i polityczną (członkostwo w Unii Europejskiej oraz strefie Schengen).

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPOBC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie egzaminów na aplikacje prawnicze.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPOBG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie egzaminów na aplikacje prawnicze.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPOBK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie egzaminów na aplikacje prawnicze.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPOBP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie egzaminów na aplikacje prawnicze.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPRP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia, zasad i źródeł tego prawa. Celem wykładu jest przybliżenie i wyjaśnienie podstawowych regulacji prawnych z zakresu ochrony konkurencji w interesie publicznym.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPMX
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są dwóm instytucjom prawa cywilnego związanym przede wszystkim z umową sprzedaży a dotyczącym wadliwości przedmiotu świadczenia, a mianowicie rękojmi i gwarancji.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPNO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie regulacji cywilnoprawnych dotyczących problematyki ogólnej oświadczeń woli sposobów zawierania umów, w tym ofertowego trybu zawierania umów, negocjacji i porozumień przedkontraktowych, aukcji i przetargu, umowy przedwstępnej, problematyki zawarcia umowy z wykorzystaniem wykorzystaniem wzorca umownego.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPEK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest poznanie i przyswojenie podstawowej siatki pojęciowej dotyczącej sprawiedliwości naprawczej, jej celów oraz zalet i wad. Poruszone zostaną aspekty prawne i praktyczne stosowania różnych form sprawiedliwości naprawczej w Polsce i w wybranych krajach.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)