Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR.Stacj. 5 rok sem. Letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-PS5-5EWS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest problematyka europeizacji postępowania cywilnego. Konwersatoria poświęcone są omawianiu najważniejszych zagadnieniach europejskiej współpracy sądowej w sprawach cywilnych, odnośnych źródeł prawa i kierunków ich ewolucji.

Strona przedmiotu
370-PS5-5POS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności podstaw funkcjonowania i organizacji ochrony środowiska w Polsce, systemu instytucjonalnego ochrony środowiska, zasad prawa ochrony środowiska, przybliżenie podstawowej terminologii, a także wskazanie odmienności decyzji środowiskowych od pozostałych decyzji administracyjnych

Strona przedmiotu
370-PS5-5PFW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu przybliżyć problematykę wybranych procedur finansowych wybranych krajów europejskich. Omówione zostaną ogólne zasady procedur finansowych Polski, Republiki Litewskiej, Republiki Czeskiej, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji i Białorusi.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PMO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę międzynarodowej ochrony praw człowieka w zakresie stosowania procedur ochrony praw jednostek. W ramach konwersatorium omawiane są zagadnienia związane z pojęciem praw człowieka, zasadami funkcjonowania międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka i ich podstaw prawnych. Analizie poddawane są najważniejsze procedury międzynarodowej ochrony praw i wolności jednostki, tj.: skargi indywidualne, skargi międzypaństwowe, wizytacje (badania na miejscu), sprawozdania oraz tzw. procedury specjalne (działalność niezależnych ekspertów, specjalnych sprawozdawców oraz grup roboczych).

Strona przedmiotu
370-PS5-5PRI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia istoty postępowań dotyczących uzyskania i utrzymania praw własności intelektualnej w mocy. Omówione zostaną procedury realizowane przed UPRP, EUIPO i EPO.

Strona przedmiotu
370-PS5-5ERAFA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPOK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPPW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu będą współczesne wyzwania bioetyki prawniczej, które pojawiają się wraz z postępem biotechnologicznym w dziedzinie medycyny oraz rozwojem technologii informacyjnych i sztucznej inteligencji. Przedmiotem dyskusji staną się wybrane dylematy moralnoprawne. Głównym celem jest racjonalna refleksja nad ideą postępu oraz etyką odpowiedzialności za „przyszłe pokolenia” jako fundament określania etycznych i prawnych granic zastosowania możliwości technologicznych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5ERABH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPYA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to economic law (basic definitions; the scope of public economic law; legal sources of polish and EU public economic law)

Basic principles and issues of public economic law in Poland and the EU

Legalisation of an economic activity

Free movement of services – the right to provide and receive services

Freedom of establishment

Entrepreneur in Polish and EU law

Categories of entrepreneurs in Poland and EU (micro, small and medium entrepreneurs)

Regulated economic activity

Licensed economic activity

Economic activity run on the basis of a permit

Termination of economic activity

Obligations at undertaking, conducting, and terminating economic activity in Poland and EU law (the essence of limits on the freedom of economic activity; general conditions of starting and running an economic activity in Poland).

Obligations of the state to entrepreneurs and business

The economic activity of foreign entities on the territory of the Republic of Poland

Strona przedmiotu
370-PS5-5ERAFE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5ERAED brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to indicate selected issues related to entrepreneurs. It is an introductory course providing students with basic information concerning entrepreneurs in Poland and the EU. The aim of the course is to introduce the students to the main ideas, knowledge, and trends of the legal aspects of entrepreneurship in Poland and the EU. The course identifies rules for starting, conducting, and terminating economic activity within the territory of the Republic of Poland, including the rights and obligations of entrepreneurs.

Strona przedmiotu
370-PS5-5ERAEX brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to make students familiar with the fundamental issues concerning etiology of criminal behavior – definitions, scope of interest, principles as well as legal and technical aspects.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPOS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom problematyki handlu dziełami sztuki z perspektywy prawnej.

Strona przedmiotu
370-PS5-5ERABG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPBE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przybliżenie studentom problematyki międzynarodowych organizacji rządowych w języku angielskim. Pierwsza część poświęcona jest zagadnieniom wspólnym dla organizacji międzynarodowych, część druga dedykowana jest charakterystyce wybranych organizacji. Prowadzenie zajęć w j. angielskim ma na celu podniesienie kompetencji językowych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5ERAEU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPFF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to make students familiar with the fundamental issues concerning forensic science including techniques and

tactics – definitions, scope of interest, principles as well as legal and technical aspects. It is representing the continental approach to this

science.

Since Faculty of Law has its own forensic lab it is possible to utilizes its equipment during lectures which gives the opportunity to learn

some practical skills e.g. fingerprinting people, finding and securing fingerprints.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the lecture, the student acquires knowledge of the basic concepts related to international commercial law, international economic policy, the structure of international trade and international trade organizations.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPUG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy najważniejszych zagadnień z działu prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących funkcjonowania konsula honorowego. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia i statusu prawnego konsula honorowego w prawie krajowym i międzynarodowych, zasad i metod jego powoływania oraz prowadzenia działalności konsularnej w państwach.

Strona przedmiotu
370-PS5-5ERACF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject consists of two basic parts concerning criminological and legal aspects of terrorism. The first one discusses the definition problems of the phenomena, tactics of action and the structure of terrorist groups. Particular attention is paid to the analysis of suicide attacks and the financing of terrorism. The second part deals with legal aspects of terrorism and its aim is to acquaint students with applicable international and Polish law and standards in this area. In addition, the issue of applying the latest technologies to combat terrorism will be presented.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPOU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPRT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska , ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych pojęć, zasad i źródeł prawa, obowiązków oraz uprawnień podmiotów czynnych i podmiotów biernych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPRR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest omówienie owiązujących w Polsce zasad opodatkowania spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego. Na konwersatorium omówione zostaną skutki podatkowe funkcjonowania spółek zarówno na gruncie podatku VAT, jak i podatków dochodowych, podatku rolnego, leśnego, pcc. Ponadto, przedstawione zostaną podatkowe konsekwencje przekształceń/ podziałów/ łączenia się spółek oraz tematy związane z odpowiedzialnością osób trzecich.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPMC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPGO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładów zostaną omówione zagadnienia postępowania podatkowego w Polsce. Zaprezentowane zostaną ogólne zasady postępowania w sprawach podatkowych, udział podmiotów w tym postępowaniu oraz czynności procesowe. Wyjaśnione zostanie także pojęcie sprawy podatkowej, przebieg postępowania przed organami podatkowymi oraz zaskarżanie rozstrzygnięć w sprawach podatkowych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPOO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów korzystania z Portalu Rejestrów Sądowych, w tym elektronicznych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPFS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot specjalizacyjny służy poszerzeniu wiedzy studentów z bardzo specyficznego obszaru prawa karnego medycznego, jakim jest prawo karne medyczne w szczególnej dziedzinie przeszczepiania narządów, tkanek i komórek oraz odpowiedzialności personelu medycznego za niezgodne z prawem zachowania, jeśli takowe by wystąpiły.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPSA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę funkcjonowania polskich służb zagranicznych, w oparciu o tematykę międzynarodowego prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz specyfikę międzynarodowych stosunków dyplomatycznych. W ramach konwersatorium omawiane są zagadnienia związane z zasadami kształtowania polskich służb zagranicznych, warunkami podejmowania pracy w polskich placówkach dyplomatycznych i polskich konsulatach.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPDT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, źródłami oraz funkcjami prawa karnego gospodarczego, a także podstawami odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, jak również omówienie wybranych przestępstw związanych z obrotem gospodarczym.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)