Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-PS5-5EPK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień prawnokarnych dotyczących tzw. europejskiego prawa karnego, poczynając od historii ewolucji problematyki prawnokarnej w obrębie Unii Europejskiej a kończąc na zagadnieniach współczesnych. Szczególne uwaga zostanie zwrócona na źródła europejskiego prawa karnego, europejski nakaz aresztowania, wzajemnego uznawania kar pieniężnych, europejski nakaz dochodzeniowy, wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty oraz europejski nakaz ochrony. Zostanie przedstawione także uznawanie orzeczeń końcowych w sprawach karnych na obszarze UE.

Strona przedmiotu
370-PS5-5MIA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji i konstrukcji prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu oraz mediacji.

Strona przedmiotu
370-PS5-5ODO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Student poznaje pojęcie i rodzaje danych osobowych i informacji niejawnych, zasady ich ochrony, organy tworzące system tej ochrony oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5OKK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie i omówienie systemu prawnej ochrony konkurencji i konsumenta w Polsce (również w zakresie relacji prawa polskiego z prawem UE), w tym w szczególności istoty regulacji, zakresu podmiotowego, przedmiotowego i terytorialnego, pojęć konkurencji i konsumenta oraz ustrojowych, materialnych i proceduralnych aspektów zakazów antykonsumenckich i antykonkurencyjnych praktyk przedsiębiorców, jak również zasad kontroli koncentracji przedsiębiorców.

Strona przedmiotu
370-PS5-5OPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są organizacja i kompetencje oraz tryb funkcjonowania trzech rodzajów organów ochrony prawnej:

Organy rozstrzygające (orzekające),

Organy kontroli legalności,

Rzecznicy i organy obsługi prawnej.

Zasadnicza część analizy merytorycznej obejmuje materie konstytucyjne oraz główne materie uregulowane w ustawach; dodatkowo z elementami praktyki funkcjonowania tych organów.

Strona przedmiotu
370-PS5-5FAP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie wiedzy z zakresu filozofii prawa, w tym w szczególności zagadnień dotyczących identyfikacji filozofii prawa, prawa jako zjawiska kulturowego, normatywności prawa, prawa w ujęciu teoriopoznawczym, analitycznej problematyki prawa, prawa jako zjawiska językowego, prawa w ujęciu argumentacyjno-dyskursywnym, prawa jako faktu społecznego oraz prawa jako faktu interpretacyjnego.

Strona przedmiotu
370-PS5-5WYZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zdefiniowanie adresata, uprawnień, granic i gwarancji wolności sumienia i religii oraz przedstawienie pozycji konstytucyjno-ustawowej kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PRS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat ewolucji demokracji, aktorów politycznych i prowadzeniu przez nich polityki, roli partii politycznych we współczesnym świecie, kanałów komunikacji politycznej ze społeczeństwem oraz relacji pomiędzy władzą centralną i samorządem terytorialnym.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PCH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat prawa archiwów, w tym w szczególności przedstawienie źródeł prawa archiwów, właściwych organów, podstawowych pojęć i procedur związanychz tworzeniem, funkcjonowaniem i likwidowaniem archiwów

Strona przedmiotu
370-PS5-5PRB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa bankowego takie jak m.in. regulacje prawne dotyczące systemu bankowego oraz czynności bankowych podejmowanych w oparciu o przepisy prawa bankowego.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat prawa cywilnego, w tym w szczególności zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego w części dotyczącej prawa spadkowego oraz rodzinnego.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PKE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu specjalizacyjnego zostaną przybliżone podstawowe instytucje prawa karnego materialnego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Tytułu I kodeksu karnego skarbowego - Przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PKW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5EF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie najważniejszych instytucji materialnego i procesowego prawa wykroczeń. Zapoznanie studentów z rozwiązani części ogólnej kodeksu wykroczeń, w szczególności regulacjami dotyczącymi zasad odpowiedzialności za wykroczenie, kar grożących z tytułu popełnienia wykroczenia oraz zasad orzekania kar i środków karnych. Prezentacja najczęściej występujących w praktyce wykroczeń zawartych w części szczególnej kodeksu wykroczeń oraz ustawach pozakodeksowych. Uzyskanie umiejętności potrzebnych do sporządzania wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń. Omówienie podstawowych zasad rządzących postępowaniem w sprawach o wykroczenia.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPMZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji i konstrukcji prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPUC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami amerykańskiego procesu sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu karnego i instytucji ławy przysięgłych oraz jej roli w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPEP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych

przez poszczególne organy. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na pojęci uczynności operacyjno-rozpoznawczych,

formach i metodach ich przeprowadzenia, a także kontroli operacyjnej prowadzonej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania

karnego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka czynności operacyjno – rozpoznawczych w świetle uwarunkowań

konstytucyjnych oraz wynikających z orzecznictwa TK i ETPCz. Ukazanie zagadnień związanych z zakresem i granicami dopuszczalności

dowodowego wykorzystania uzyskanych operacyjnie materiałów, w szczególności w sytuacjach, gdy uzyskano je w sposób sprzeczny z

prawem bądź gdy uzyskano je co prawda w sposób zgodny z prawem, lecz sprzeczny zawartymi w Kodeksie postępowania karnego

zakazami i ograniczeniami dowodowymi.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPOR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5ERAEW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

International Family Law classes will teach students about different aspects of family law in Europe and all over the world. First, the regulations on family law in different countries will be discussed. Then we will discuss EU and another countries regulations on family law. Since family law is in general excluded from EU regulation, we will identify the fields where it appears - regadless general rule. Attention will also be paid to the question of conflict of law in different countries, as well as to the role of the ECJ and the ECHR. The family law conventions of Council of Europe will be also discussed.

Legal initiatives about the steps to convergate family law in the European states and another countries will be demonstrated.

Finally, the students will try to discuss the possible future of family law in Europe and the countries situated outside the Europe. The crucial question is: is there a need to move forward the EU, UN and another countries regulations on family law?

Strona przedmiotu
370-PS5-5ERADI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zasad arbitrażu międzynarodowego i niewypłacalności a także dokładna analiza procedury arbitrażowej.

Strona przedmiotu
370-PS5-5ERABR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

It is a general course on criminology. It presents the origins of criminology in the world and in Poland, the basic terminology in this fields. It focuses in three divisions of criminology: etiology, phenomenology and prevention. The course refers to etiology analyzing the causes of criminality, presenting also the criminological theories. It presents the phenomenon of criminality in Poland and in Europe, referring to the criminological research methods. Last part concerns the institutional and social aspects of crime prevention.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPDI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Według jednej ze współczesnych i stosunkowo najszerszej definicji kryminalistyki autorstwa prof. Kasprzaka jest to nauka praktyczna wykorzystywana w procedurach prawnych, obejmującą technikę, taktykę i strategię zwalczania przestępczości oraz innych niekorzystnych społecznie zjawisk. Kryminalistyka zajmuje się poznawaniem metod popełniania przestępstw, wykrywaniem faktu ich popełnienia oraz wykrywaniem sprawców, a także metodom zapobiegania przestępstwom. Wiedza z zakresu kryminalistyki na poziomie akademickim jest nieodzowna dla studentów, którzy chcieliby służyć w organach ścigania i służbach specjalnych oraz prywatnym sektorze bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPTE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu przedstawienie wybranych problemów natury aksjologicznej i prawnej związanych z postępem biotechnologicznym w zakresie medycyny i nowymi możliwościami sztucznej prokreacji człowieka. Podstawowym zadaniem jest ukazanie dylematów, które wiążą się z ludzką biogenezą i są dziś wyzwaniem dla bioetyki, biojurysprudencji oraz bioprawa. Uzyskana wiedza powinna stać się podstawą do racjonalnej (uwolnionej od stereotypowych przekonań) refleksji nad możliwościami, które daje współczesna nauka w zakresie ludzkiej prokreacji, a także nad moralnymi i prawnymi granicami wykorzystywania niektórych technologii. Ma ułatwiać rozwiązywanie pojawiających się dylematów bioetycznych w przyszłej pracy prawnika.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPYR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPNH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z prawem ochrony dóbr osobistych. Na zajęciach zostaną omówione cechy dóbr osobistych, okoliczności, w których przysługuje prawna ochrona dóbr osobistych oraz takie okoliczności, które taką ochronę wyłączają lub ograniczają.

Podczas zajęć zostaną szczegółowo omówione kodeksowe dobra osobiste. Zostanie także wyjaśnione, w jaki sposób dobra osobiste uzyskują ochronę prawną. Przeanalizowane zostanie najnowsze orzecznictwo z zakresu ochrony dóbr osobistych.

Zajęcia obejmują również warsztaty z zakresu pisania pozwu o ochronę dóbr osobistych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPUF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy najważniejszych zagadnień z działu prawa międzynarodowego praw człowieka w zakresie ochrony praw kobiet w systemach prawnych Rady Europy, Unii Europejskiej i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, definiowanych jako europejska przestrzeń prawna. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia europejskiej przestrzeni prawnej, definiowania zasady równości płci, uwarunkowań rozwoju ochrony praw kobiet w Europie w dorobku prawa międzynarodowego, jak też wpływu ustawodawstwa ONZ na powstawanie ochrony prawnej kobiet.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPHW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wspólna ze studentami analiza wybranych zagadnień z zakresu ochrony praw podatnika. W trakcie zajęć omawiane są regulacje prawne normujące zasady i zakres ochrony, ale przede wszystkim analizowana jest treść wybranych wyroków sądowych, wystąpień RPO i RMiŚP oraz pism MF i dokumentów KAS mających znaczenie dla standardów ochrony w Polsce. Studenci rozwiązują zadania w przedmiotowym zakresie, uczą się tworzenia pism (skarga konstytucyjna, wnioski do RPO i RMiŚP i organów KAS).

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami bioetycznymi związanymi z etyką ochrony praw zwierząt (animal ethics). Przedstawiony zostanie proces ewolucji od reifikacji ku upodmiotowieniu zwierząt oraz podstawowe dylematy natury etycznej i prawnej związanej z powyższą problematyką. Studenci zapoznają się zatem z kluczowymi problemami filozoficznymi i teoretycznoprawnymi oraz praktycznymi etyki ochrony praw zwierząt.

Uzyskana wiedza powinna stać się podstawą dla kształtowania i upowszechniania standardów etycznych dotyczących etyki ochrony praw zwierząt. Uwrażliwienie moralne w tym zakresie powiązane ze zwiększeniem świadomości etycznej, ma pomóc w rozstrzyganiu pojawiających dylematów natury pozaprawnej.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPNY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie i analiza zagadnień związanych z odszkodowaniem w prawie cywilnym. W trakcie zajęć zostanie omówione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do instytucji odszkodowania, w szczególności w zakresie ustalania jego wysokości.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPGC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, prezentację i analizę orzecznictwa sądowego, konsultacje.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)