Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-PS5-4PROHP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z metodologią prowadzenia badań.

Przygotowanie wstępnej koncepcji pracy, w tym:

• problemy metodologiczne związane z pisaniem pracy magisterskiej

• zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej

• kwestie techniczne dotyczące pisania pracy magisterskiej

• ochrony własności intelektualnej

• wybór instytucji będącej przedmiotem analizy w pracy magisterskiej

• przygotowanie wstępnej koncepcji pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROKRY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie o charakterze prawnym i kryminologicznym oraz wykorzystania ich w przygotowaniu pracy magisterskiej.

1. Propozycje zagadnień będących podstawą wyboru tematów prac magisterskich

2. Zapoznanie studentów z merytoryczno-formalnymi wymogami przygotowywania planów prac magisterskich

3. Zatwierdzenie skonstruowanych prac magisterskich

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROPOK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do

złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROPCO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z metodologią prowadzenia badań naukowych, wykształcenie umiejętności przygotowania materiałów do pisania pracy magisterskiej oraz prezentacji w formie ustnej i pisemnej tezy badawczej w ramach podjętej problematyki.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROPCH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium ma na celu zapoznanie studentów z zasadami pisania prac magisterskich. W związku z tym konieczne jest: 1) przybliżenie studentom poszczególnych obszarów prawa cywilnego, które mogłyby się stać przedmiotem analizy w ramach pracy magisterskiej; 2) przedstawienie zasad formalnych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej, w szczególności struktury i układu pracy oraz zasad sporządzania odsyłaczy; 3) zapoznanie studentów z zasadami pisania prac naukowych w kontekście wymogów autorskoprawnych.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROPPG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest przygotowanie do napisania pracy naukowej odpowiadającej standardom pracy dyplomowej oraz do jej obrony i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROPHA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium ma na celu zapoznanie studentów z zasadami pisania prac magisterskich. W związku z tym konieczne jest: 1) przybliżenie studentom poszczególnych obszarów prawa cywilnego, które mogłyby się stać przedmiotem analizy w ramach pracy magisterskiej; 2) przedstawienie zasad formalnych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej, w szczególności struktury i układu pracy oraz zasad sporządzania odsyłaczy; 3) zapoznanie studentów z zasadami pisania prac naukowych w kontekście wymogów autorskoprawnych.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROPPA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROPKA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy licencjackiej. Student ma pogłębić wiedzę z prawa karnego (opracowując zagadnienia na egzamin dyplomowy), zdobyć umiejętności w zakresie stosowania kryteriów wyboru problematyki badań oraz przygotować wstępną koncepcję pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROPKO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym, realizowane w sali lub w systemie zdalnym, obejmujące cały program nauczania z zakresu prawa konstytucyjnego (polskiego i porównawczego), w tym także prezentację praktyki ustrojowej.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROMED
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na proseminarium będziemy się uczyć sztuki prowadzenia dyskusji naukowej, przedstawiania tez referatu, ich obrony oraz poszukiwanie stosownej argumentacji zarówno za, jak i przeciw postawionej tezie.

Celem też jest nauka przygotowywania referatów, sposobów przygotowania materiałów, ich selekcji, określenie podstawowych zasad tzw. pisarstwa naukowego.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROPMP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest przygotowanie do napisania pracy naukowej odpowiadającej standardom pracy magisterskiej oraz do jej obrony i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROFP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest przygotowanie do napisana pracy magisterskiej polegające w szczególności na:

a) zdefiniowaniu zakresu zainteresowań studentów

b) poznanie wybranych obszarów prawa podatkowego celem sformułowania zakresu zainteresowań badawczych studenta

c) poznaniu zasad pisania prac magisterskich

d) poznaniu rodzajów prac magisterskich,

e) zapoznanie się metodyką poszukiwania źródeł z zakresu prawa podatkowego, które mogą być wykorzystane w pisaniu pracy

f) przygotowanie pisemnego opracowania w wybranym przez studenta obszarze prawa podatkowego

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROPPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest wybór tematu pracy, przygotowanie planu pracy i wykazu bibliografii.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROINT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROPWI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PROPUE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z metodologią prowadzenia badań naukowych, wykształcenie umiejętności przygotowania materiałów do pisania pracy magisterskiej oraz prezentacji w formie ustnej i pisemnej tezy badawczej w ramach podjętej problematyki.

Strona przedmiotu
370-PS5-5SEMKRY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 42 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 50 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej.

1. Nauka przygotowywania i opracowywania prac magisterskich w aspekcie merytorycznym i formalnym

2. Omówienie zagadnień obowiązujących na egzaminie magisterskim

3. Przedłożenie przez studentów poszczególnych rozdziałów prac magisterskich i zaliczenie prac magisterskich

Strona przedmiotu
370-PS5-4SEMXKRY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 40 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 40 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie o charakterze prawnym i kryminologicznym oraz wykorzystania ich w przygotowaniu pracy magisterskiej.

1. Propozycje zagadnień będących podstawą wyboru tematów prac magisterskich

2. Zapoznanie studentów z merytoryczno-formalnymi wymogami przygotowywania planów prac magisterskich

3. Zatwierdzenie skonstruowanych planów prac magisterskich

Strona przedmiotu
370-PS5-5SEMOPC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 42 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także w ostatecznym efekcie przygotowanie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PS5-5SEMPOK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 42 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 50 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym obejmujące cały program nauczania z zakresu prawa karnego procesowe. W okresie dwóch

semestrów V roku studiów studenci zobowiązani są do napisania prac magisterskich, zaś po zakończeniu ostatniego semestru mają

przystąpić do obrony

Strona przedmiotu
370-PS5-4SEMXPOK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 40 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 40 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do

złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową

Strona przedmiotu
370-PS5-5SEMPCO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 42 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 50 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólny zarys metod i technik realizacji prac magisterskich dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych na kierunku prawo. Materiał ukierunkowano na najważniejsze potrzeby studentów w zakresie: formułowania problemów badawczych, opracowanie tematu pracy magisterskiej, stawianie tez (problemów szczegółowych) i przyjmowanie hipotez, wyłanianie zmiennych zależnych i niezależnych oraz ich wskaźników, określenie metod, technik i narzędzi badawczych, przeprowadzenie procedury badawczej i zrealizowanie badań naukowych, opracowanie i przedstawienie wyników badań własnych w formie sprawozdania naukowego stosowanego w pracach magisterskich, przygotowanie się i złożenie egzaminu końcowego

Strona przedmiotu
370-PS5-4SEMXPCO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 40 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 40 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z metodologią prowadzenia badań naukowych, wykształcenie umiejętności przygotowania materiałów do pisania pracy magisterskiej oraz prezentacji w formie ustnej i pisemnej tezy badawczej w ramach podjętej problematyki.

Strona przedmiotu
370-PS5-4SEMXPCH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 40 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5SEMPPG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 42 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 50 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy naukowej odpowiadającej standardom pracy dyplomowej oraz do jej obrony i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

Strona przedmiotu
370-PS5-4SEMXPPG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy naukowej odpowiadającej standardom pracy dyplomowej oraz do jej obrony i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

Strona przedmiotu
370-PS5-5SEMPHA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 42 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 50 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Strona przedmiotu
370-PS5-4SEMXPHA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5SEMPIN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 42 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)