Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Introduction to the International Trade Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PSPIS
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Introduction to the International Trade Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

During the lecture, the student acquires knowledge of the basic concepts related to international commercial law, international economic policy, the structure of international trade and international trade organizations.

Pełny opis:

Profile of studies - general academic.

Form of study - full-time.

Course type - specialization.

Field and discipline of science - social sciences, legal sciences.

Year of study / semester - year V / semester X.

Prerequisites - none.

The number of hours of didactic classes divided into forms of conducting classes - 15 hours of lecture.

Teaching methods - lecture, consultation.

ECTS points - 3.

Student workload balance - participation in classes 15 hours, preparation for classes and exam 37,5 hours, participation in consultations related to classes 22,5 hours. Total: 75 hours, corresponding to 3 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 37,5 hours, which corresponds to 1.5 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 37,5 hours, which corresponds to 1.5 ECTS credits.

Literatura:

Basic literature:

J. H. Jackson, W. J. Davey, A. O. Sykes, Legal problems of International Economic Relations. Cases, Materials and Text, Thomson-West.

Supplementary literature:

W. Popiołek (red.), Międzynarodowe prawo handlowe. System Prawa Handlowego. Tom 9, Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck.

Efekty uczenia się:

Knowledge - graduate:

K_W03 - has in-depth knowledge of the principles and institutions in the field of criminal, civil, administrative, constitutional law as well as judicial and administrative procedures

K_W08 - knows and understands the terminology appropriate to specific disciplines of law

Skills - graduate:

K_U01 - is able to correctly interpret and explain the meaning of specific legal norms and the mutual relations between these norms within a specific field of law

K_U05 - efficiently navigates the Polish law system, uses standards

specific areas of the right to self-specific solutions

problems; depending on your own interests (selected items

specialization) has extended skills in solving complicated practical problems in a given field of law

Social competences - graduate:

K_K06 - is able to independently and critically supplement knowledge and skills extended by the interdisciplinary dimension

Metody i kryteria oceniania:

Lecture: written exam - preparation of a multimedia presentation on a given topic.

Depending on the development of the epidemic, it is reserved to pass the exam using electronic means of communication.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Czaplicki
Prowadzący grup: Paweł Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)