Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Andragogy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ERA-7GHT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Andragogy
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe

Założenia (opisowo):

Course description:

1. Knowledge about opportunities of adult people intellectual, social and cultural development.

2. Importance of past accomplishments and current life situation in shaping the future.

3. Institutional and pedagogical dimensions of human development support.

4. Understanding the problems of late adulthood and social implications arising from the aging of the population.

5. Awareness of the responsibility in shaping their own future based on biographical analysis.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Presentation of issues that are the subject of interest of Andragogy - adulthood, adult people, development, educational process.

Pełny opis:

ECTS Points: 3

Number of hours: 15 classes

Substantive content

Knowledge about adult people in context of different development opportunities in biological, psychical, social and cultural dimensions.

Literatura:

1. Czykier K., Towards Inner-Directedness. Biographical Narratives of Early Adulthood, Culture and Education, Quarterly 2020, No. 2 (128), pp.194-209. DOI: https://doi.org/10.15804/kie.2020.02.11

2. Dominicé, P. (2000) : Learning from our lives. Using Educational Biographies with Adults. San Francisco : Jossey-Bass.

3. Kearsley, G. (2010). Andragogy (M. Knowles). The theory into practice database. Retrieved from http://tip.psychology.org

4. Knowles, M. (1984). Andragogy in Action. San Francisco: Jossey-Bass.

5. Knowles, M. et al. (1984). Moving from pedagogy to andragogy. Retrieved March 16, 2007, from http://www-distance.syr.edu/andraggy.html

6. Marcinkiewicz A. (2011), The University of the Third Age as an institution counteracting marginalization of older people, Journal of Education Culture and Society No. 2

7. Monteagudo J., G., (2014), Educational autobiography in a university context: our past and present through thought and feeling. (Published in Italian, as a chapter book, under the title: “Una esperienza di autobiografia all´Università. Tra pensiero ed emozioni”, in: L. Formenti (Ed.) (2006): Dare voce al cambiamento .La ricerca interroga la vita adulta. Milano, Italy: Unicopli, pages 201--‐214. ISBN: 8840011242)

8. Norah Md Noor, Jamalludin Harun, Baharuddin Aris, (2012), Andragogy and Pedagogy Learning Model Preference among Undergraduate Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences 56, p. 673 – 678

9. Pew, S. (2007), Andragogy and Pedagogy as Foundational Theory for Student Motivation in Higher Education, Student Motivation, Vol. 2

Efekty uczenia się:

1. Cognition of the terminology used in pedagogy/andragogy and its application in related disciplines at the extended level.

2. Acquisition of the in-depth skills to observe, diagnose, rational assessment of complex educational situation and analyze the motives and patterns of human behavior.

3. Noticing the importance of pedagogical sciences for the development of the individual and proper relationships in social environments.

4. Understanding the diversity of factors affecting human development.

Metody i kryteria oceniania:

assessment of student's activity during classes, preparation and presentation of issues related to the content discussed during classes, consultations

Completion of the subject follows a positive assessment (minimum 3.0)

Absence in more than half of the classes does not qualify for credit for the course. Absences are credited

during consultations.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czykier
Prowadzący grup: Krzysztof Czykier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Presentation of issues that are the subject of interest of Andragogy - adulthood, adult people, development, educational process.

Pełny opis:

ECTS Points: 3

Number of hours: 15 classes

Substantive content

Knowledge about adult people in context of different development opportunities in biological, psychical, social and cultural dimensions.

Literatura:

1. Czykier K., Towards Inner-Directedness. Biographical Narratives of Early Adulthood, Culture and Education, Quarterly 2020, No. 2 (128), pp.194-209. DOI: https://doi.org/10.15804/kie.2020.02.11

2. Dominicé, P. (2000) : Learning from our lives. Using Educational Biographies with Adults. San Francisco : Jossey-Bass.

3. Kearsley, G. (2010). Andragogy (M. Knowles). The theory into practice database. Retrieved from http://tip.psychology.org

4. Knowles, M. (1984). Andragogy in Action. San Francisco: Jossey-Bass.

5. Knowles, M. et al. (1984). Moving from pedagogy to andragogy. Retrieved March 16, 2007, from http://www-distance.syr.edu/andraggy.html

6. Marcinkiewicz A. (2011), The University of the Third Age as an institution counteracting marginalization of older people, Journal of Education Culture and Society No. 2

7. Monteagudo J., G., (2014), Educational autobiography in a university context: our past and present through thought and feeling. (Published in Italian, as a chapter book, under the title: “Una esperienza di autobiografia all´Università. Tra pensiero ed emozioni”, in: L. Formenti (Ed.) (2006): Dare voce al cambiamento .La ricerca interroga la vita adulta. Milano, Italy: Unicopli, pages 201--‐214. ISBN: 8840011242)

8. Norah Md Noor, Jamalludin Harun, Baharuddin Aris, (2012), Andragogy and Pedagogy Learning Model Preference among Undergraduate Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences 56, p. 673 – 678

9. Pew, S. (2007), Andragogy and Pedagogy as Foundational Theory for Student Motivation in Higher Education, Student Motivation, Vol. 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czykier
Prowadzący grup: Krzysztof Czykier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)