Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wizualizacja danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FG1-2WD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wizualizacja danych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka gier komputerowych 2 rok I stopień sem. zimowy 2021/2022
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Programowanie skryptowe 0900-FG1-2PS
Systemy operacyjne 0900-FG1-1SO

Założenia (opisowo):

Przedmiotem zajęć jest prezentacja metod wizualizacji różnych typów danych na wykresach 2D i 3D.

Podstawowym narzędziem pracy będzie język Python z użyciem bibliotek NumPy (numeryczna biblioteka Pythona), SciPy (naukowa biblioteka Pythona) oraz MatPlotLib (biblioteka Pythona do tworzenia wykresów).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zaliczenie wcześniejszych kursów tj. Systemy operacyjne oraz Programowanie skryptowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Moduł: kształcenie praktyczne i specjalistyczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki fizyczne, fizyka

Rok studiów, semestr: 2 rok/1 semestr, studia I stopnia (fizyka gier i robotów)

Wymagania wstępne: zaliczony kurs systemów operacyjnych i programowania skryptowego

Metody dydaktyczne: prezentacja kodu programów, samodzielne pisanie kodu, zadania domowe, dyskusje, konsultacje, samodzielne studiowanie

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: laboratorium (30 godzin), przygotowanie do zajęć (17 godzin), udział w konsultacjach przedmiotowych (3 godziny).

Wskaźniki ilościowe: laboratorium (1.2 punktów ECTS), przygotowanie do zajęć (0.68 punktów ECTS), udział w konsultacjach przedmiotowych (0.12 punktów ECTS).

Tematy podejmowane na Laboratorium:

1. Wstęp

2. Wykresy punktowe

3. Wykresy słupkowe i histogramy

4. Wykresy kołowe

5. Wykresy konturowe

6. Wykresy pól wektorowych

7. Wykresy 3D

8. Animacje

Literatura:

Zalecana literatura:

1. Dokumentacja języka skryptowego Python: https://www.python.org/doc/

2. Dokumentacja bibliotek NumPy i SciPy: https://docs.scipy.org/doc/

3. Dokumentacja biblioteki MatPlotLib: https://matplotlib.org/

Efekty uczenia się:

Student:

K_W23 - zna zasady użytkowania systemów operacyjnych oraz pakiet wybranych specjalistycznych programów aplikacyjnych - w tym środowisko do analizy danych i obliczeń symbolicznych;

K_W25 - zna podstawy programowania w wybranym ięzyku wyższego poziomu;

K_W26 - zna podslawy metod numerycznych stosowanych do zagadnień fizyki oraz ploblemów techniki.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem praktycznym, który zweryfikuje uzyskaną wiedzę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Brancewicz, Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Marek Brancewicz, Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Programowanie skryptowe 0900-FG1-2PS
Systemy operacyjne 0900-FG1-1SO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zaliczenie wcześniejszych kursów tj. Systemy operacyjne oraz Programowanie skryptowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Moduł: kształcenie praktyczne i specjalistyczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki fizyczne, fizyka

Rok studiów, semestr: 2 rok/1 semestr, studia I stopnia (fizyka gier i robotów)

Wymagania wstępne: zaliczony kurs systemów operacyjnych i programowania skryptowego

Metody dydaktyczne: prezentacja kodu programów, samodzielne pisanie kodu, zadania domowe, dyskusje, konsultacje, samodzielne studiowanie

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: laboratorium (30 godzin), przygotowanie do zajęć (17 godzin), udział w konsultacjach przedmiotowych (3 godziny).

Wskaźniki ilościowe: laboratorium (1.2 punktów ECTS), przygotowanie do zajęć (0.68 punktów ECTS), udział w konsultacjach przedmiotowych (0.12 punktów ECTS).

Tematy podejmowane na Laboratorium:

1. Wstęp

2. Wykresy punktowe

3. Wykresy słupkowe i histogramy

4. Wykresy kołowe

5. Wykresy konturowe

6. Wykresy pól wektorowych

7. Wykresy 3D

8. Animacje

Literatura:

Zalecana literatura:

1. Dokumentacja języka skryptowego Python: https://www.python.org/doc/

2. Dokumentacja bibliotek NumPy i SciPy: https://docs.scipy.org/doc/

3. Dokumentacja biblioteki MatPlotLib: https://matplotlib.org/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Brancewicz
Prowadzący grup: Marek Brancewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Programowanie skryptowe 0900-FG1-2PS
Systemy operacyjne 0900-FG1-1SO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zaliczenie wcześniejszych kursów tj. Systemy operacyjne oraz Programowanie skryptowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Moduł: kształcenie praktyczne i specjalistyczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki fizyczne, fizyka

Rok studiów, semestr: 2 rok/1 semestr, studia I stopnia (fizyka gier i robotów)

Wymagania wstępne: zaliczony kurs systemów operacyjnych i programowania skryptowego

Metody dydaktyczne: prezentacja kodu programów, samodzielne pisanie kodu, zadania domowe, dyskusje, konsultacje, samodzielne studiowanie

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: laboratorium (30 godzin), przygotowanie do zajęć (17 godzin), udział w konsultacjach przedmiotowych (3 godziny).

Wskaźniki ilościowe: laboratorium (1.2 punktów ECTS), przygotowanie do zajęć (0.68 punktów ECTS), udział w konsultacjach przedmiotowych (0.12 punktów ECTS).

Tematy podejmowane na Laboratorium:

1. Wstęp

2. Wykresy punktowe

3. Wykresy słupkowe i histogramy

4. Wykresy kołowe

5. Wykresy konturowe

6. Wykresy pól wektorowych

7. Wykresy 3D

8. Animacje

Literatura:

Zalecana literatura:

1. Dokumentacja języka skryptowego Python: https://www.python.org/doc/

2. Dokumentacja bibliotek NumPy i SciPy: https://docs.scipy.org/doc/

3. Dokumentacja biblioteki MatPlotLib: https://matplotlib.org/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.