Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczna pracownia fizyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM2-1SPF1 Kod Erasmus / ISCED: 13.204 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczna pracownia fizyczna I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka medyczna - II stopień stacjonarne - obow 2018/2019
fizyka medyczna 1 rok II stopień sem. letni
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Rachunek niepewności pomiarowych 0900-FM1-1RNP
Wstęp do fizyki 0900-FM1-1WDF

Założenia (lista przedmiotów):

Budowa materii 0900-FM1-3BUM
Elementy fizyki współczesnej 0900-FM1-2EFW
Termodynamika 0900-FM1-2TER

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć opanowany materiał z "Analizy niepewności pomiarowych". Zalecane jest zaliczenie I pracowni fizycznej lub laboratorium do wykładów z "Wstęp Fizyki". Student powinien mieć opanowana umiejętność pisania sprawozdań (raportów naukowych) z prostych eksperymentów fizycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych o tematyce związanej z termodynamiką, falami elektromagnetycznymi i zjawiskami termoelektrycznymi. Studenci otrzymują cztery ćwiczenia laboratoryjne do wykonania. Ćwiczenia wykonywane są samodzielnie. Po wykonaniu student wykonuje rozbudowany raport opisujący podstawowe zagadnienia fizyczne, których rozumienie jest niezbędne do poprawnego wykonania ćwiczenia, analizuje otrzymane dane doświadczalne i wyciągnięte wnioski.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 1 rok / 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 45

Metody dydaktyczne: laboratorium

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (45 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu (45 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 4 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 0 ECTS

Student wykonuje samodzielnie cztery z następujących ćwiczeń:

1. Badanie efektu Seebecka.

2. Badanie efektu Peltiera.

3. Echografia ultradźwiękowa.

4. Badanie pojemności cieplnej ciał stałych.

5. Badanie charakterystyki komórki fotowoltaicznej.

6. Badanie ciśnienia pary w 100 C- molowe ciepło parowania.

Literatura:

1) opis ćwiczenia dostępny przy stanowisku doświadczalnym

2) D.Halliday, R.Resnick, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych, tom I i II, PWN (1972)

3) R.Resnick, D.Halliday, J.Walker, Podstawy fizyki tom 1-5, PWN 2015

Efekty uczenia się:

1. zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu mechaniki, optyki, elektryczności i magnetyzmu, termodynamiki (K_W09, K_W11, K_W13, K_W15)

2. zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu fizyki mikroświata (K_W17)

3. uzyskuje świadomość wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych oraz świadomość niepewności eksperymentalnych (K_W03)

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia pracowni specjalistycznej I niezbędnie jest zaliczenie wszystkich wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych. Podstawą oceny jest zaliczenie sprawdzianu z wiadomości wstępnych (teoria) w 30% i raportu 70%. Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskanie co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Brancewicz
Prowadzący grup: Marek Brancewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Rachunek niepewności pomiarowych 0900-FM1-1RNP
Wstęp do fizyki 0900-FM1-1WDF

Założenia (lista przedmiotów):

Budowa materii 0900-FM1-3BUM
Elementy fizyki współczesnej 0900-FM1-2EFW
Termodynamika 0900-FM1-2TER

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych o tematyce związanej z termodynamiką, falami elektromagnetycznymi i zjawiskami termoelektrycznymi. Studenci otrzymują cztery ćwiczenia laboratoryjne do wykonania. Ćwiczenia wykonywane są samodzielnie. Po wykonaniu student wykonuje rozbudowany raport opisujący podstawowe zagadnienia fizyczne, których rozumienie jest niezbędne do poprawnego wykonania ćwiczenia, analizuje otrzymane dane doświadczalne i wyciągnięte wnioski.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 1 rok / 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 45

Metody dydaktyczne: laboratorium

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (45 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu (45 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 4 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 0 ECTS

Student wykonuje samodzielnie cztery z następujących ćwiczeń:

1. Badanie efektu Seebecka.

2. Badanie efektu Peltiera.

3. Echografia ultradzwiękowa.

4. Badanie pojemności cieplnej ciał stałych.

5. Badanie charakterystyki komórki fotowoltaicznej.

6. Badanie ciśnienia pary w 100 C- molowe ciepło parowania.

Literatura:

1) opis ćwiczenia dostępny przy stanowisku doświadczalnym

2) D.Halliday, R.Resnick, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych, tom I i II, PWN (1972)

3) R.Resnick, D.Halliday, J.Walker, Podstawy fizyki tom 1-5, PWN 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.