Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FU1-3SD Kod Erasmus / ISCED: 13.201 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - I stopień stacjonarne - obow 2018/2019
fizyka gier komputerowych i robotów 3 rok I stopień sem. letni 2021/2022
fizyka ogólna 3 rok I stopień sem. letni 2021/2022
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (lista przedmiotów):

Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć zatwierdzony temat pracy licencjackiej oraz zaliczyć przedmioty, których znajomość jest niezbędna do jej napisania. Powinien również płynnie posługiwać się wybranym programem do prezentacji multimedialnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Studenci prezentują zagadnienia związane z tematyką własnej pracy licencjackiej oraz poznają techniki pisania i prezentowania prac dyplomowych z fizyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł Podsumowanie Kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 3 rok/6 semestr

Wymagania wstępne: Student powinien mieć zatwierdzony temat pracy licencjackiej oraz zaliczyć przedmioty niezbędne do jej napisania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Seminarium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacja tematyki pracy dyplomowej, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium (30 godz.), praca własna w domu, bibliotece, w tym zbieranie materiałów i przygotowywanie prezentacji (40 godz.) - w sumie około 70 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 1.5 ECTS.

Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od tematu pracy, wymagań opiekuna pracy dyplomowej.

Literatura dodatkowa:

1. Krystyna Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

* rozumie formalną strukturę podstawowych teorii fizycznych, potrafi użyć odpowiednich narzędzi matematycznych do ilościowego opisu zjawisk z wybranych działów fizyki (K_W07),

* umie przygotować opracowanie, w tym także adresowane do masowego odbiorcy dotyczące badań w zakresie poznanych działów fizyki, wykorzystując uzyskaną wiedzę oraz literaturę i zasoby Internetu (K_U02),

* zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01),

* rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (K_K03),

* potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05),

* potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki i jej zastosowań, rozumie społeczne aspekty zastosowań fizyki oraz związaną z tym odpowiedzialność (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane jest merytoryczne przygotowanie do wygłoszenia referatu oraz sposób jego przygotowania (zasób użytych środków, przejrzystość treści) i wygłoszenia (płynność prezentacji, sposób mówienia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieśliński, Krzysztof Gawryluk, Ryszard Gieniusz, Tomasz Karpiuk, Jan Kisielewski, Edward Piotrowski, Andrzej Pisarski, Cezary Walczyk, Piotr Zaleski
Prowadzący grup: Marek Brancewicz, Jan Cieśliński, Krzysztof Gawryluk, Ryszard Gieniusz, Zbigniew Hasiewicz, Tomasz Karpiuk, Jan Kisielewski, Marek Nikołajuk, Andrzej Pisarski, Cezary Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci prezentują zagadnienia związane z tematyką własnej pracy licencjackiej oraz poznają techniki pisania i prezentowania prac dyplomowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł Podsumowanie Kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 3 rok/6 semestr

Wymagania wstępne: Student powinien mieć zatwierdzony temat pracy licencjackiej oraz zaliczyć przedmioty niezbędne do jej napisania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Seminarium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacja tematyki pracy dyplomowej, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium (30 godz.), praca własna w domu, bibliotece, w tym zbieranie materiałów i przygotowywanie prezentacji (40 godz.) - w sumie około 70 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 1.5 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nikołajuk, Cezary Walczyk
Prowadzący grup: Marek Nikołajuk, Cezary Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.