Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1AM2 Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna 2
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Posługiwanie się aparatem analizy matematycznej do opisu zagadnień w języku analizy matematycznej. Znajomość podstawowych twierdzeń dotyczących ciągłości, różniczkowalności i całkowalności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej oraz ciągów i szeregów funkcyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka

Rok studiów / semestr: 1 / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Przedmioty wprowadzające: Analiza matematyczna 1,

Wykład: 30 Ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne: wykład, praca własna

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

- ćwiczenia 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 10h

- ćwiczenia 15h

Zapoznanie z literaturą: 10h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 20h

Przygotowanie do kolokwium: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 10h

Czas trwania egzaminu: 5h

Udział w konsultacjach: 5h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65, 2ECTS

o charakterze praktycznym: 45, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Rudnicki „Wykłady z analizy matematycznej”, PWN, 2006.

2. K. Maurin „Analiza'' t.1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1977.

3. L. Schwartz „Kurs analizy matematycznej'', PWN, 1982.

4. G. M. Fichtenholz „Rachunek różniczkowy i całkowy'' t. I i II, Wydawnictwo

Naukowe PWN, 1995.

5. O. Hijab - Introduction to calculus and classical analysis, New York : Springer, 1997

6. A. Himonas, A.Howard - Calculus : ideas and applications, New York : John Wiley & Sons, 2003

Literatura uzupełniająca:

1. M. Gewert, Z. Skoczylas „ Analiza Matematyczna”, część 1, Oficyna Wydawnicza GiS, 2005.

2. W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski „Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2003

3. W. Rudin „Podstawy analizy matematycznej”, PWN, 2000.

4. W. Kleiner „Analiza matematyczna”, PWN, 1986.

5. A.M. Kaczyński "Podstawy analizy matematycznej", część I i II,

Oficyna Wyd. PW, 2005

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę z zakresu granic, ciągłości, różniczkowalności funkcji, całki nieoznaczonej i Riemanna funkcji jednej zmiennej oraz ciągów i szeregów funkcyjnych. Zna podstawowe twierdzenia z zakresu granic, ciągłości, różniczkowalności funkcji, całki nieoznaczonej i Riemanna funkcji jednej zmiennej oraz ciągów i szeregów funkcyjnych. KA6_WG1

Potrafi korzystając z podanych faktów na wykładzie obliczyć granice, pochodne i całki funkcji jednej zmiennej oraz obliczać granice ciągów funkcyjnych i badać zbieżność szeregów funkcyjnych. KA6_UW2

Potrafi pozyskiwać informację z literatury. KA6_UW2

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia:egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zdanowicz
Prowadzący grup: Robert Jankowski, Małgorzata Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zdanowicz
Prowadzący grup: Robert Jankowski, Barbara Łupińska, Małgorzata Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zdanowicz
Prowadzący grup: Robert Jankowski, Barbara Łupińska, Małgorzata Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.