Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia w badaniach marketingowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2PBM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia w badaniach marketingowych
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu:

Studenci są zaznajamiani z psychologicznymi aspektami badań marketingowych. Celem zajęć jest prezentacja celu, przedmiotu oraz rodzajów badań, a także szczegółowe omówienie kwestii metodologicznych (badania ilościowe i jakościowe).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu status przedmiotu – obowiązkowy, Moduł 4, przedmioty specjalnościowe- Reklama i public relations

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina - psychologia

Rok studiów/semestr rok drugi, semestr pierwszy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład 15 godzin

Metody dydaktyczne wykład

Punkty ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 15 godz. Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim: 15 godz. (odpowiada 1pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 20 godz. (odpowiada 0,8 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym – 20h (odpowiada 0,8 pkt ECTS)

Literatura:

Doliński, D. (2007). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.

Falkowski, A. (2003). Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama. Gdańsk: GWP.

Falkowski, A. , Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP

Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Maison, D., Noga – Bogomilski, A. (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: GWP.

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badan marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji kulturoznawczej w rozumieniu procesów zachodzących w kształtowaniu kultury w reklamie i marketingu ( K_W02)

2. Student zna i rozumie główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze (K_W10)

3. Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury funkcjonujących w sferze ekonomicznej (K_W015)

4. Student samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym (K_U02)

5. Student potrafi zidentyfikować etapy konieczne do przeprowadzenia badania marketingowego. Posiada teoretyczne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań marketingowych (K_U04)

6. Student posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia (K_U11)

7. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K_K01)

5. Student samodzielnie formułuje propozycje rozwiązania problemów marketingowych na podstawie ich twórczej analizy (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Niesiobędzka
Prowadzący grup: Małgorzata Niesiobędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Studenci są zaznajamiani z psychologicznymi aspektami badań marketingowych. Celem zajęć jest prezentacja celu, przedmiotu oraz rodzajów badań, a także szczegółowe omówienie kwestii metodologicznych (badania ilościowe i jakościowe).

Pełny opis:

ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu/status przedmiotu – obowiązkowy,

Moduł 4 przedmioty specjalnościowe- Marketing i public relations

Dziedzina i dyscyplina nauki

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina - psychologia

Rok studiów/semestr

rok drugi, semestr pierwszy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład 15 godzin<

Metody dydaktyczne wykład

Punkty ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 15 godz. Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim:15 godz. (odpowiada 1pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 15h (odpowiada 0,8 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym – 14h (odpowiada 0,8 pkt ECTS)

Literatura:

Doliński, D. (2007). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.

Falkowski, A. (2003). Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama. Gdańsk: GWP.

Falkowski, A. , Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP

Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Maison, D., Noga – Bogomilski, A. (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: GWP.

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badan marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Wierzchoń, M., Orzechowski, J. (2010). Nowe Trendy w Reklamie. Warszawa: Academica

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.