Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowania komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2ZKM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania komunikacyjne
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych i społecznych studentów.

Dzięki warsztatowej formie zajęć i zastosowaniu ćwiczeń i metod aktywizujących uczestnicy zdobędą niezbędne narzędzia pomocne w codziennej komunikacji.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Sporządzanie kontraktu i ustalenie zasad obowiązujących w czasie trwania zajęć.

2. Definicje komunikacji, konfliktu, problemu

3. Umiejętności podstawowe służące skutecznej komunikacji

4. Język ciała i zależności przestrzenne.

5. Pełna komunikacja (połączenie wszystkich rodzajów ekspresji) a komunikaty skrzyżowane. Ćwiczenie wypowiadania pełnych komunikatów.

6.Zasady skutecznej ekspresji.

7. Taktyki raniące rozmówcę – świadomość intencji.

8. Ukryte programy i ich funkcje.

9. Komunikacja w wystąpieniach publicznych.

10. Trzy podstawowe style komunikacji.

11-12. Komunikacja w rodzinie

13. Szczególne strategie asertywne.

14. Komunikacja w innych kulturach.

15. Porozumienie bez przemocy- język serca

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Status przedmiotu – obowiązkowy, Moduł 4 – przedmioty specjalnościowe - M4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina-nauki o poznaniu i komunikacji społecznej;

Rok studiów/semestr: studia I stopnia / Rok II / semestr I

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin laboratorium

Metody dydaktyczne: ćwiczenia psychologiczne, gry dyskusyjne, dyskusja moderowana, sceny improwizowane.

Punkty ECTS: 2 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w laboratorium - 30 godz.

przygotowanie do zajęć (czytanie wskazanej literatury) - 10 godz.

udział w konsultacjach – 5 godz.

przygotowanie do kolokwium - 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35h (1,4 pkt. ECTS)

- praca o charakterze praktycznym: 35 h (1,3 pkt. ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kerpen D., Dobre relacje- klucz do sukcesu, Gliwice 2017.

Lindgren P. K., Mów, słuchaj i zrozum, Kraków 2017.

Musiał M., Dobra relacja- skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny, Kraków 2017.

Żuczkowska Z. A., Dialog zamiast kar, Podkowa Leśna 2015.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP Gdańsk 2002

Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998.

Fisher. R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1990

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Wrocław 2004.

Hogan K., Sztuka porozumienia Twoją drogą na szczyty, Warszawa 2001.

Żurek E., Sztuka wystąpień, Warszawa 2004.

Rosenberg M.B., Porozumienie bez przemocy, Warszawa 2003.

Birkenbihl V.F., Komunikacja werbalna, Wrocław 1997

Walker W., Przygoda z komunikacją, Gdańsk 2001

Walther G. R., Mówisz, masz, Gdańsk 2007

Alberti R., Emmons M., Asertywność, Gdańsk 2003

Literatura uzupełniająca:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1986

Tannen D., Ty nic nie rozumiesz, Warszawa 1994

Wills–Brandon C., Jak mówić nie i budować udane związki, Gdańsk 2003

Evans P., Toksyczne słowa, Warszawa 1992

Bowkett S., Wyobraź sobie, że - ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie, Warszawa 2000

Rebel G., Naturalna mowa ciała, Wrocław 1999

Efekty uczenia się:

KA6_WG4;

KA6_UK1;

KA6_UK3;

KA6_KK1;

KA6_KO2;

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: pisemne zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest także aktywne uczestnictwo w warsztacie (ocenianie ciągłe)

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Mariola Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Rogala
Prowadzący grup: Maja Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.