Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Computer-Aided Computations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-ERS-1KMO Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Computer-Aided Computations
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna I 0900-FS1-1AM1
Narzędzia komputerowe 0900-FM1-1NKO
Wstęp do matematyki 0900-FG1-1WDM

Założenia (lista przedmiotów):

Algorytmy i struktury danych 0900-FM1-3ASD
Metody numeryczne 0900-FM1-3MNU
Programowanie 0900-FM1-2PRO
Programowanie II 0900-FM1-2PRO2

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz matematyki na poziomie co najmniej szkoły średniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot w formie laboratorium komputerowego, na którym studenci zapoznają się z wybranym przez prowadzącego pakietem oprogramowania do obliczeń numerycznych (np. Mathematica, Matlab, Octave, Scilab). Na ćwiczeniach rozwiązują problemy numeryczne (obliczenia) z wykorzystaniem danego oprogramowania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, informatyka

Moduł: narzędzia informatyki

Rok studiów/semestr: 1 rok / 1 semestr

Wymagania wstępne: obsługa komputera z systemem Windows/Linux, dobra znajomość matematyki na poziomie przynajmniej szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: labratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: dyskusja, zajęcia praktyczne, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (30 h), udział w konsultacjach (30 h), praca własna w domu i przygotowanie do zaliczeń (30 h)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 1.8 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1.2 ECTS

Program zajęć:

1. Wprowadzenie do Mathematica/Octave

2. Proste obliczenia

3. Środowisko programistyczne

4. Listy, tablice, wektory i macierze

5. Wykresy

6. Pliki skryptowe

7. Instrukcje sterujące

8. Funkcje

9. Równania liniowe

10. Różniczkowanie numeryczne

11. Całkowanie numeryczne

12. Aproksymacja

13. Interpolacja

14. Metoda Monte-Carlo

Literatura:

[1] R. L. Zimmerman, F. I. Olness, Mathematica for physics, Addison-Wesley, 1995

[2] W. Kinzel, G. Reents, transl. by M. Clajus and B. Freeland-Clajus, Physics by computer: programming physical problems using Mathematica and C, Berlin, Springer, 1998

[3] Podręcznik on-line dla Octave: https://octave.org/doc/interpreter/

[4] Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, Warszawa, Wydawnictwo WNT, 2015

Efekty uczenia się:

K_W23 - zna zasady użytkowania systemów operacyjnych oraz pakiet wybranych specjalistycznych programów aplikacyjnych - w tym środowisko do analizy danych i obliczeń symbolicznych

K_W24 - ma podstawową wiedzę z zakresu algorytmiki i struktur danych

K_W26 - zna podstawy metod numerycznych stosowanych do zagadnień fizyki oraz problemów techniki

K_U24 - umie wykorzystywać narzędzia komputerowe do rozwiązywania problemów matematyki i fizyki, w tym środowiska informatyczne do analizy danych, obliczeń numerycznych i symbolicznych

K_K01 - zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualny projekt zaliczeniowy. Oceną końcową jest ocena projektu, na którą wpływ może mieć również czynny udział studenta w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.