Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-3PDWVIII-6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia leków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
III rok I stopień Chemii sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia nieorganiczna 310-CS1-2CHN
Chemia ogólna I 310-CS1-1CHO
Chemia ogólna II 310-CS1-1CHO2
Chemia organiczna I 310-CS1-2CHOR1

Założenia (opisowo):

Chemia ogólna I i II

Chemia nieorganiczna

Chemia organiczna


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład - sposoby poszukiwania nowych środków leczniczych; docelowe obiekty działania leków; wybrane zagadnienia związane z syntezą; zależność pomiędzy strukturą a aktywnością leków.

Laboratorium: badanie zawartości substancji czynnej w leku; synteza chemiczna wybranego leku

Pełny opis:

Wykład:

- Chemia leków jako nauka.

- Docelowe obiekty działania leków.

- Elementy farmakokinetyki.

- Badania i próby biologiczne leku.

- Struktury wiodące - sposoby poszukiwania, metody optymalizacji.

- Zagadnienia związane z syntezą. Metody klasyczne. Synteza

kombinatoryczna.

- Zależność pomiędzy strukturą a aktywnością. Oddziaływania wiążące.

Farmakofory.

- Projektowanie leków zorientowane na obiekt jego działania i na właściwości

farmakokinetyczne.

Laboratorium:

- Badanie zawartości substancji czynnej w leku.

- Synteza aspiryny i analiza spektroskopowa produktu.

Literatura:

1. G. L. Patrick, Chemia medyczna, WNT 2003.

2. G. Patrick, Chemia leków - krótkie wykłady, PWN 2004.

A. Zejc, M. Gorczyca, Chemia leków, PZWL 2009.

Efekty uczenia się:

Wykład:

Student posiada wiedzę dotyczącą drogi od struktury wiodącej do leku stosowanego w praktyce klinicznej. Zna sposoby oddziaływania substancji leczniczej na obiekty działania w organizmie. Rozumie zależności wiążące strukturę leku z jego aktywnością biologiczną. Zna podstawowe metody chemicznej syntezy i modyfikacji leków.

Laboratorium:

- Potrafi zaproponować sposób analityczny weryfikacji zawartości substancji czynnej w leku.

- Umie, w oparciu o przepis preparatywny, przeprowadzić nieskomplikowaną syntezę produktu leczniczego i dokonać analizy spektroskopowej jego struktury chemicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Laboratorium: warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie wszystkich zaplanowanych ćwiczeń, pozytywna ocena sprawozdań oraz zaliczenie zaliczenie wszystkich sprawdzianów wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: Zenon Łotowski, Joanna Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia nieorganiczna 310-CS1-2CHN
Chemia ogólna I 310-CS1-1CHO
Chemia ogólna II 310-CS1-1CHO2
Chemia organiczna I 310-CS1-2CHOR1

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.