Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do biologii sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2WBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do biologii sądowej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawy takich przedmiotów jak genetyka, ekologia, botanika i zoologia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: II rok 2 st. / semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

Punkty ECTS: 1

Ogólny bilans pracy studenta: 25 godz., w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 0 godz.; przygotowanie

się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 8,1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16,9 godz., 0,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 10 godz., 0,4 pkt. ECTS

Wykład ma za zadanie przybliżyć treści z zakresu stosowania metod genetyki i biologii molekularnej w postępowaniu sądowym mającym

na celu wyjaśnienie, kto był sprawcą czynu przestępczego. Podawane są konkretne przykłady zastosowania metod genetycznych, ich

plusy i ograniczenia w rozwiązywaniu zagadek kryminalistycznych.

Literatura:

1. R. Li 2015. Forensic biology. CRC Press, Taylor & Francis Group.

2. J. Butler. 2005. Forensic DNA typing. Elsevier.

3. Morris Tidball-Binz (red.). 2009. Missing people, DNA analysis and identification of human remains. International Committee of the Red

Cross.

4. Artykuły naukowe z czasopism: Forensic Science International: Genetics, Journal of Applied Genetics, Archiwum Medycyny Sądowej i

Kryminologii, Investigative Genetics, Nature Reviews, itp.

5. A. Gunn. 2014. Essential Forensic Biology. Wiley-Blackwell

Efekty uczenia się:

1. Student uzyskuje praktyczną wiedzę na temat nowoczesnych metod, w tym statystycznych, stosowanych w laboratoriach genetyki sądowej - KA7_WG6.

2. Student uczy się dobierać adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretować uzyskane wyniki oraz na ich podstawie formułować wnioski - KA7_UW1, KA7_KO3.

3. Student nabywa umiejętność wykorzystywania zaawansowanych narzędzi laboratoryjnych i urządzeń pomiarowych w celu rozwiązywania problemów badawczych - KA_UW2.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Pozytywna ocena z zaliczenia wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska, Piotr Zieliński
Prowadzący grup: Adam Więcko, Ada Wróblewska, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią badań sądowych z wykorzystaniem materiału genetycznego oraz interpretacją

otrzymanych wyników badań w procesach sądowych. Przedstawione zostaną markery i techniki molekularne stosowane w laboratoriach

genetyki sądowej. Studenci uzyskają informacje na temat zbioru i zabezpieczania prób, metod ekstrakcji i analizy DNA/RNA w zależności

od rodzaju prób i oczekiwanych wyników. Zostaną opisane i wyjaśnione kontrowersyjne przypadki w badaniach genetyczno-sądowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: II rok 2 st. / semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

Punkty ECTS: 1

Ogólny bilans pracy studenta: 25 godz., w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 0 godz.; przygotowanie

się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 8,1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16,9 godz., 0,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 10 godz., 0,4 pkt. ECTS

Wykład ma za zadanie przybliżyć treści z zakresu stosowania metod genetyki i biologii molekularnej w postępowaniu sądowym mającym

na celu wyjaśnienie, kto był sprawcą czynu przestępczego. Podawane są konkretne przykłady zastosowania metod genetycznych, ich

plusy i ograniczenia w rozwiązywaniu zagadek kryminalistycznych.

Literatura:

1. R. Li 2015. Forensic biology. CRC Press, Taylor & Francis Group.

2. J. Butler. 2005. Forensic DNA typing. Elsevier.

3. Morris Tidball-Binz (red.). 2009. Missing people, DNA analysis and identification of human remains. International Committee of the Red

Cross.

4. Artykuły naukowe z czasopism: Forensic Science International: Genetics, Journal of Applied Genetics, Archiwum Medycyny Sądowej i

Kryminologii, Investigative Genetics, Nature Reviews, itp.

5. A. Gunn. 2014. Essential Forensic Biology. Wiley-Blackwell

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.