Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Genetyka człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-1WM02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Genetyka człowieka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
I rok II st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową genomu człowieka oraz metodami służącymi do badań genomu. Przekazana wiedza ma pomóc zrozumieć zależności między rodzajem mutacji a fenotypem człowieka oraz przyczyny zróżnicowania płciowości u różnych ludzi. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z zapłodnieniem in vitro.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową genomu człowieka oraz metodami służącymi do badań genomu. Przekazana wiedza ma pomóc zrozumieć zależności między rodzajem mutacji a fenotypem człowieka oraz przyczyny zróżnicowania płciowości u różnych ludzi. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z zapłodnieniem in vitro. Przedmiot łączy w sobie treści z zakresu medycyny, genetyki i biologii rozwoju.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok 2 st. / semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

Punkty ECTS: 1

Ogólny bilans pracy studenta: 25 godz., w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 0 godz.; przygotowanie

się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 8,1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16,9 godz., 0,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 10 godz., 0,4 pkt. ECTS

Literatura:

Tobias E., Connor M., Ferguson-Smith M. 2013. Genetyka medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Bradley J.R., Johnson K.R., Pober B.R. 2009. Genetyka medyczna. PZWL

Bruce R. K. 2003. Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. PWN Warszawa.

Jorde J., Carey M., Bramshaw M., White J. 2002. Genetyka medyczna.

Baśkiewicz-Masiuk M., Bińczak-Kuleta A. 2008. Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Connor J.M., Fergusson-Smith. Podstawy genetyki medycznej. PZWiL

Bal J. 1998. Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Springer PWN.

Miller O.J., Therman E. Human chromosomes. 2001. Springer

Efekty uczenia się:

1. Student rozumie na czym polega jedność i różnorodność organizmów (KA7_WG1).

2. Student potrafi dobierać i analizować literaturę naukową adekwatnie do postawionych pytań, a uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5).

3. Student systematycznie zapoznaje się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu znalezienia odpowiedzi na nurtujące go pytania (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia się następuje w czasie pisemnego testu końcowego obejmującego

wiedzę nabytą w czasie zajęć. Do zaliczenia wymagana jest ocena pozytywna.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii (na

podst. § 23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Katarzyna Jadwiszczak, Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową genomu człowieka oraz metodami służącymi do badań genomu. Przekazana wiedza ma pomóc zrozumieć zależności między rodzajem mutacji a fenotypem człowieka oraz przyczyny zróżnicowania płciowości u różnych ludzi. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z zapłodnieniem in vitro. Przedmiot łączy w sobie treści z zakresu medycyny, genetyki i biologii rozwoju.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok 2 st. / semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

Punkty ECTS: 1

Ogólny bilans pracy studenta: 25 godz., w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 0 godz.; przygotowanie

się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 8,1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16,9 godz., 0,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 10 godz., 0,4 pkt. ECTS

Literatura:

Tobias E., Connor M., Ferguson-Smith M. 2013. Genetyka medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Bradley J.R., Johnson K.R., Pober B.R. 2009. Genetyka medyczna. PZWL

Bruce R. K. 2003. Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. PWN Warszawa.

Jorde J., Carey M., Bramshaw M., White J. 2002. Genetyka medyczna.

Baśkiewicz-Masiuk M., Bińczak-Kuleta A. 2008. Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Connor J.M., Fergusson-Smith. Podstawy genetyki medycznej. PZWiL

Bal J. 1998. Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Springer PWN.

Miller O.J., Therman E. Human chromosomes. 2001. Springer

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Katarzyna Jadwiszczak, Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową genomu człowieka oraz metodami służącymi do badań genomu. Przekazana wiedza ma pomóc zrozumieć zależności między rodzajem mutacji a fenotypem człowieka oraz przyczyny zróżnicowania płciowości u różnych ludzi. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z zapłodnieniem in vitro. Przedmiot łączy w sobie treści z zakresu medycyny, genetyki i biologii rozwoju.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok 2 st. / semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

Punkty ECTS: 1

Ogólny bilans pracy studenta: 25 godz., w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 0 godz.; przygotowanie

się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 8,1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16,9 godz., 0,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 10 godz., 0,4 pkt. ECTS

Literatura:

Tobias E., Connor M., Ferguson-Smith M. 2013. Genetyka medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Bradley J.R., Johnson K.R., Pober B.R. 2009. Genetyka medyczna. PZWL

Bruce R. K. 2003. Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. PWN Warszawa.

Jorde J., Carey M., Bramshaw M., White J. 2002. Genetyka medyczna.

Baśkiewicz-Masiuk M., Bińczak-Kuleta A. 2008. Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Connor J.M., Fergusson-Smith. Podstawy genetyki medycznej. PZWiL

Bal J. 1998. Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Springer PWN.

Miller O.J., Therman E. Human chromosomes. 2001. Springer

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Katarzyna Jadwiszczak, Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową genomu człowieka oraz metodami służącymi do badań genomu. Przekazana wiedza ma pomóc zrozumieć zależności między rodzajem mutacji a fenotypem człowieka oraz przyczyny zróżnicowania płciowości u różnych ludzi. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z zapłodnieniem in vitro. Przedmiot łączy w sobie treści z zakresu medycyny, genetyki i biologii rozwoju.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok 2 st. / semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

Punkty ECTS: 1

Ogólny bilans pracy studenta: 25 godz., w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 0 godz.; przygotowanie

się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 8,1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16,9 godz., 0,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 10 godz., 0,4 pkt. ECTS

Literatura:

Tobias E., Connor M., Ferguson-Smith M. 2013. Genetyka medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Bradley J.R., Johnson K.R., Pober B.R. 2009. Genetyka medyczna. PZWL

Bruce R. K. 2003. Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. PWN Warszawa.

Jorde J., Carey M., Bramshaw M., White J. 2002. Genetyka medyczna.

Baśkiewicz-Masiuk M., Bińczak-Kuleta A. 2008. Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Connor J.M., Fergusson-Smith. Podstawy genetyki medycznej. PZWiL

Bal J. 1998. Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Springer PWN.

Miller O.J., Therman E. Human chromosomes. 2001. Springer

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.