Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa według MSR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2VRFN Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa według MSR
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość 330-ES1-3XRFS

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie zasad prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości według MSR/MSSF oraz praktyczna aplikacja powyższych zasad.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Rachunkowość finansowa wg MSR to przedmiot poświęcony międzynarodowym standardom rachunkowości i sprawozdawczości stosowanym w większości państw na świecie.

Pełny opis:

Zajęcia z "Rachunkowości finansowej wg MSR" mają na celu:

- wprowadzenie do zagadnień sprawozdawczości finansowej opartej na standardach międzynarodowych (Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej - MSSF),

- zapoznanie studentów z systemem regulacji międzynarodowych i procesem ustanawiania standardów,

- zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych w oparciu o MSR, MSSF oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

- przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu ewidencji księgowej, wyceny oraz prezentacji wyników zgodnych zasadami z MSR.

Literatura:

1. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (2020), J. Pfaff (red.), Wydawnictwo PWN, Warszawa.

2. Sprawozdanie finansowe według MSSF (2019), B. Nita i in. (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

IFRS Foundation (2016), Standardy MSSF według stanu na dzień 13 stycznia 2016 r., Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

3. M. Strojek-Filus, J. Pfaff (2018), Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4. IASB (2017), IFRS® Standards, Part A, PART B, IFRS.

5. IASB (2017), Standards Consolidated without early application, IFRS.

6. P. Pacter (2017), Pocket Guide to IFRS® Standards — the global financial reporting language, IFRS Foundation, Londyn.

7. W. Fałowski. M. Frendzel (2017), Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego, Wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2VRFN_W01 - rozumie w pogłębionym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu rachunkowości wg międzynarodowego prawa (MSR i MSSF) - KP7_WG1

2VRFN_W02 - rozumie w pogłębionym stopniu metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych rachunkowości wg MSR/MSSF, a także modelowania struktur gospodarczych (w szczególności statystyczne, ekonometryczne, prognostyczne) - KP7_WG5

2VRFN_W03 - rozumie w pogłębionym stopniu normy i reguły (m.in.: prawne, menedżerskie, etyczne) organizujące struktury i instytucje ekonomiczne w tym rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródło, naturę, zmiany i sposoby działania ze szczególnym uwzględnieniem prawa, psychologii oraz zarządzania kapitałem ludzkim w zakresie rachunkowości wg MSR/MSSF - KP7_WG6

UMIEJĘTNOŚCI:

2VRFN_U01 - potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu międzynarodowej rachunkowości, w tym posługując się wybranymi normami i regułami (prawnymi, etycznymi itp.) - KP7_UO2

2VRFN_U02 - potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez cale życie identyfikując stan swojej wiedzy podczas samodzielnego rozstrzygania problemów w obszarze międzynarodowej rachunkowości, w tym menedżerskich, zarządczych - KP7_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

2VRFN_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy przez pryzmat dynamiki procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie - KP7_KK1

2VRFN_K02 - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych pojawiających się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce, wykorzystując w tym celu metody statystyczne, ekonometryczne i prognostyczne, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów, w tym ekspertyz i raportów - KP7_KK3

2VRFN_K03 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności - KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest min 80% obecności na zajęciach oraz uzyskanie 51% punktów możliwych do zdobycia z wszystkich przewidzianych form, tj.: kolokwium, rozwiązywania zadań i aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Paszko
Prowadzący grup: Julita Paszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość 330-ES1-3XRFS

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Rachunkowość finansowa wg MSR to przedmiot poświęcony międzynarodowym standardom rachunkowości i sprawozdawczości stosowanym w większości państw na świecie.

Pełny opis:

Zajęcia z "Rachunkowości finansowej wg MSR" mają na celu:

- wprowadzenie do zagadnień sprawozdawczości finansowej opartej na standardach międzynarodowych (Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej - MSSF),

- zapoznanie studentów z systemem regulacji międzynarodowych i procesem ustanawiania standardów,

- zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych w oparciu o MSR, MSSF oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

- przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu ewidencji księgowej, wyceny oraz prezentacji wyników zgodnych zasadami z MSR.

Literatura:

1. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (2020), J. Pfaff (red.), Wydawnictwo PWN, Warszawa.

2. Sprawozdanie finansowe według MSSF (2019), B. Nita i in. (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

IFRS Foundation (2016), Standardy MSSF według stanu na dzień 13 stycznia 2016 r., Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

3. M. Strojek-Filus, J. Pfaff (2018), Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4. IASB (2017), IFRS® Standards, Part A, PART B, IFRS.

5. IASB (2017), Standards Consolidated without early application, IFRS.

6. P. Pacter (2017), Pocket Guide to IFRS® Standards — the global financial reporting language, IFRS Foundation, Londyn.

7. W. Fałowski. M. Frendzel (2017), Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego, Wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.